Start plaatsing aardbevingsbestendige damwanden in Eemskanaal

Woltersum – Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat zijn vorige week begonnen met het versterken van de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Woltersum en de Jan B. Bronssluis in Groningen. De damwanden worden langs dat traject vervangen en aardbevingsbestendig gemaakt. Aannemerscombinatie Sterk / Ballast Nedam gaat de werkzaamheden uitvoeren. Eind 2015 moet het werk klaar zijn.

Aardbevingbestendige damwanden
Op het traject van 6 kilometer komen stalen damwanden van gemiddeld 12 meter diep. Dit is langer dan normale damwanden, om de kade aardbevingbestendig te maken. Nadat de nieuwe damwanden zijn getrild, worden de oude damwanden en beschoeiing weggehaald. Zo wordt de dijk met elk stukje nieuw damwand veiliger. Dat is belangrijk voor de bescherming van het achterland en de doorstroming van de scheepvaart over het druk bevaren kanaal.Back to top button