Start bouw nieuwe woningen Kooistraat Kantens

Kantens – Op woensdag 22 mei stond de gemeente samen met bewoners en omwonenden stil bij de start van de bouw van 26 nieuwe woningen in Kantens. Aan de Kooistraat werden de oude woningen gesloopt vanwege de versterkingsopgave. Aannemingsbedrijf HTO bouwt nu 10 woningen voor Goud Wonen; Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 16 woningen voor particuliere eigenaren.

De woningen aan de Kooistraat zijn de eerste woningen in deze straat die vanwege de versterkingsopgave zijn gesloopt en nieuw worden gebouwd. Later volgt ook een aantal woningen aan het begin van de Kooistraat en de Bredeweg (fase 2) en nog later aan de Meidoornstraat, de Pastorieweg en de Bredeweg (fase 3). In totaal worden er in de Kooistraat en de directe omgeving 68 woningen gesloopt en komen daar 65 woningen op ongeveer dezelfde plek voor terug.

Lang en uitdagend proces
Kantens is het eerste dorp in de gemeente Het Hogeland waar gestart is met de gebiedsgerichte versterking en het maken van de plannen voor de inrichting van de buurt.
“Het is een uitdagend proces geweest voor bewoners en de betrokken organisaties. Het verliep soms moeizaam en zeker niet alles is goed verlopen. We hebben als gemeente hier veel lessen geleerd en nemen dat mee in de volgende fases in Kantens.” – Mariëtte de Visser, Wethouder gemeente Het Hogeland.

Ruimte voor diverse woningtypen
Alle woningen zijn ontworpen door TWA architecten. TWA architecten is voor het ontwerp voor de woningen geïnspireerd door een boerderij. “Goud Wonen bouwt drie type woningen terug. Deze mix aan woningen voorziet in de behoefte aan betaalbare woningen voor ouderen, gezinnen en starters in Kantens. We vinden het belangrijk om daarin samen op te trekken met bewoners, door te luisteren naar wat zij belangrijk vinden. Ook zijn we kritisch op het ontwerp, zodat de woningen uiteindelijk een aanwinst zijn voor het dorp” – Harry Oosting, directeur bestuurder Goud Wonen.
“De voorbereiding van dit project heeft lang geduurd. We zijn blij dat we nu met z’n allen dit punt hebben bereikt en dat de bouw van de woningen is gestart. Naar verwachting kunnen de bewoners in het voorjaar van 2025 terugverhuizen naar hun aardbevingsbestendige, gasloze en energiezuinige woning.” – Ab van der Schans, directeur versterking Stad & Ommeland NCG.

Groene wijk met ruimte om elkaar te ontmoeten
Met bewoners is door gemeente Het Hogeland een plan gemaakt voor de inrichting van de straten waar sloop en nieuwbouw plaatsvindt. De buurt wordt groener en krijgt een nieuwe uitstraling met een ruimere opzet om te spelen en elkaar te ontmoeten. “De sloop van de woningen biedt een kans om ook de omgeving van de woningen en de buurt te verbeteren. Zo pakken we direct het riool aan, zorgen we voor verbetering van de waterhuishouding, meer parkeerplekken en maken we de wijk groener.– Mariëtte de Visser, Wethouder gemeente Het Hogeland.

TWA architecten

Back to top button