Stadstuin De Eendracht

Appingedam – De eerste fase van de sanering van het Eendrachtterrein is nog in volle gang: de vijvers worden schoongemaakt en de aanleg van de fiets-/wandelroute (de Kartonbaan) wordt voorbereid. Het terrein is nog niet toegankelijk, maar de ideeën en plannen om op het terrein stadstuinieren mogelijk te maken en de Damster bevolking weer te betrekken bij het terrein worden nu gevormd.

Om daar een vliegende start aan te geven worden verplaatsbare minituintjes in houten bakken ingericht en voorlopig opgesteld op het nabijgelegen ASWA-terrein.

Op 27 augustus worden deze bakken in gebruik genomen met een kleine, feestelijke bijeenkomst. Schoolkinderen zullen meehelpen de eerste bakken klaar te maken. Voor de genodigden wordt de stand van zaken rond de sanering kort toegelicht en legt de stadsecoloog van Groningen het fenomeen ‘stadstuinen’ uit. De plannen rond Stadstuin De Eendracht worden gepresenteerd en wethouder Usmany zal het project met een openingshandeling starten.

EendrachtEemskrant-5635

Back to top button