Stadsmarketing moet Delfzijl op de kaart houden

DelfzijlDe ondernemersavond Centrum die op 20 januari in De Molenberg plaatsvindt, zal van doorslaggevend belang zijn voor de nieuwe stichting Stadsmarketing Delfzijl (SMD). Naast informatie over de herinrichting van de winkelstraten presenteert de nieuwe stichting SMD zich en houdt een peiling naar het instellen van een reclameheffing.

Evenementenfonds
Abel Nieveen, voorzitter van SMD, licht dat toe: ‘Stadsmarketing Delfzijl is de nieuwe, onafhankelijke stichting die alle initiatieven om Delfzijl Centrum op de kaart te zetten wil bundelen en uitdragen. De stichting gaat niet zelf activiteiten organiseren maar op basis van criteria evenementen wel of niet subsidiëren. De middelen hiervoor moeten uit een evenementenfonds komen dat we in het leven
willen roepen. Om dat fonds te vullen gaan we op verschillende manieren geld bij elkaar halen. Maar dat kan alleen als onze eigen ondernemers in het centrum zich eraan verbinden.’

Reclameheffing
Stadsmarketing Delfzijl stelt daarom voor om in het centrum van Delfzijl een reclameheffing in te voeren, die voor alle ondernemers in het centrum geldt. Abel Nieveen: ‘Het is de bedoeling dat de reclameheffing het evenementenfonds voedt. Juist dat geeft SMD de mogelijkheid andere fondsen aan te gaan boren en meer evenementen mogelijk te maken. Het grote signaal dat ons fonds aan
andere potentiële financiers afgeeft, is dat onze eigen ondernemers hun steentje bijdragen. En dat zijn dan alle ondernemers in het centrum, en niet de selecte groep leden van de handelsvereniging.’

Belangenbehartiging handelsvereniging
Als de reclameheffing wordt ingevoerd, zal de bijdrage voor het lidmaatschap van de handelsvereniging sterk dalen. Voorzitter van de handelsvereniging Reinier Doornbos reageert enthousiast: ‘Wij ondersteunen dit voorstel voor de volle 100%. SMD zal op professionele wijze reuring in ons centrum mogelijk maken. Zij zal organisatoren van evenementen en andere betrokkenen aan elkaar verbinden. Dat zien wij als handelsvereniging helemaal zitten. Het geeft ons als handelsvereniging de mogelijkheid ons echt te gaan inzetten voor de belangen van de ondernemers. Uiteraard kan de handelsvereniging ook evenementen blijven organiseren waarbij SMD ons kan ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook bij promotie en marketing.’

Oproep voor peiling
Dinsdag 20 januari is dus een belangrijke avond voor de ondernemers in het centrum. Abel Nieveen en Reinier Doornbos roepen alle ondernemers op – wel of niet lid van de handelsvereniging – om naar de avond te komen. Nieveen: ‘We hebben met elkaar baat bij een evenementenfonds en dus bij een reclameheffing. Iedere ondernemer in het centrum kan die avond via een schriftelijke stemming aangeven wat hij van ons voorstel vindt. Ik roep dan ook alle ondernemers op te komen.’ Doornbos: ‘Ik sluit me daar helemaal bij aan. Met een reclameheffing kan het bestuur van de handelsvereniging het lidmaatschapsgeld flink verlagen en gaat een professionele marketinggroep ons ondersteunen bij onze evenementen. Daar worden we allemaal beter van.’

Advies
Na de peiling zal Stadsmarketing Delfzijl het college van B&W adviseren over de haalbaarheid van de reclameheffing. Het college kan dat advies vervolgens meenemen in hun voorstel aan de gemeenteraad om een reclameheffing te gaan invoeren. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die
erover beslist.

 

Back to top button