Spannende weken voor grote scholenreünie

Appingedam – De vakantie nadert en vrijwel direct daarna is op 30 september de reünie van het Eemsdeltacollege (en alle scholen die daarin via fusies zijn opgegaan) ofwel de Reünie van Appingedam/Delfzijl.

De komende weken worden best spannend voor de organisatie, want dan moet blijken of er voldoende interesse is voor een weerzien met oud-klasgenoten. ,,Er komen drie grote tenten op het complex bij het Eemsdeltacollege en er is een stevig feestprogramma waarin het weerzien ook een rol speelt’’, zegt Geert Bijleveld, voorzitter van de organisatie. Bijleveld is ook directeur bij het Eemsdeltacollege.

De kosten voor dat programma bedragen ongeveer een ton aan euro’s, uitgaand van opvang voor ongeveer 4000 reünisten. Bijleveld: ,,Maar als er niet zo veel mensen komen als we hopen, dan kunnen we terugschalen naar een kleinere reünie.’’ Begin juli wordt daarover een beslissing genomen. Na zo’n beslissing komt er wel een limiet op het aantal kaarten.

Er zijn op dit moment meer dan 2000 aanmeldingen, maar ongeveer en kwart van hen heeft een toegangskaart gekocht. Bijleveld: ,,Dat zijn er nog te weinig. We hadden gehoopt dat het sneller zou gaan.’’  Twaalf jaar geleden, toen het Ommelander College een soortgelijke reünie had, kwamen de betalingen ook pas vlak voor de vakantie los.

Geert Bijleveld heeft er vertrouwen in dat het ook nu gaat loslopen.  ,,Iedereen wacht eerst af wat anderen gaan doen’’, vermoedt hij. En wat ook mee speelt is de rol van ‘ social-media’. Enerzijds is het makkelijker afspraken te maken met voormalig klasgenoten en dat zou een positief effect moeten hebben. Anderzijds, als er regelmatig contact is dan is de prikkel om een reünie te bezoeken wellicht geringer.

Geert Bijleveld: ,,Een reünie organiseren blijft een spannende aangelegenheid.’’

Back to top button