Sloop productiehal DAMCO Aluminium Delfzijl gestart

Farmsum – Deze week is een sloopbedrijf begonnen met de afbraak van een kilometer lange productiehal van aluminiumsmelter DAMCO Aluminium Delfzijl Coƶperatie U.A., in de volksmond bekend als Aldel, gelegen in Delfzijl. Aldel werd op 22 oktober 2022 failliet verklaard als gevolg van de sterk gestegen gasprijzen en het gebrek aan overheidsondersteuning.

Het bedrijf, dat aanzienlijke hoeveelheden gas verbruikte voor zijn smelterij, zag de kosten stijgen ondanks pogingen om met een ‘waakvlamstand’ de crisis te overleven. Het bedrijf was gedwongen faillissement aan te vragen.

Opmerkelijk genoeg was dit de derde keer in het bestaan van de aluminiumsmelter dat het faillissement werd uitgesproken. Eerder werd het faillissement uitgesproken eind 2013 en na een herstart in maart 2015 ging het concern opnieuw failliet in augustus 2017. Na overname door York Capital en een management buy-out eind 2021 werd opnieuw gestart.

In april van dit jaar kondigde GIGA Storage B.V. aan een deel van het terrein te hebben gekocht voor de ontwikkeling van de grootste batterij van Europa voor energieopslag. Het gesloten distributienet van Aldel en de aansluiting op het hoogspanningsnet zijn overgenomen. De batterij zal duurzaam opgewekte energie in de omgeving van Delfzijl opslaan en vrijgeven wanneer er meer vraag naar stroom is dan aanbod. Batterijen worden gezien als een cruciale manier om het energienet stabiel te houden met de groeiende hoeveelheid hernieuwbare energie, die niet continu wordt opgewekt zoals bij een gas- of kolencentrale.

Hoelang de sloopwerkzaamheden in beslag zullen nemen, is op dit moment niet bekend. Ook zijn er nog geen concrete plannen voor de invulling van het overige deel van het terrein.

Back to top button