Sebastiaankerk Bierum krijgt voor de restauratie van het ex- en interieur bijdrage van het Rijk

Bierum – Minister Van Engelshoven (OCW) trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. De kerk van Bierum krijgt hiervan een bedrag van €177.835,- voor de restauratie van het ex- en interieur. Deze kerk in Bierum die sinds 2014 eigendom is van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), is het enige monument in Groningen dat geld krijgt uit Den Haag. De Sebastiaankerk is een opvallende verschijning in het Groningerland mede door de grote steunbeer.

Het schip van de kerk en de toren dateren uit de 13e eeuw. Het driezijdig gesloten koor dateert uit de 14e eeuw. De kerk is geheel opgetrokken in kloostermoppen. De non-figuratieve beschildering met baksteenmotieven van de gewelven dateert uit de laat-romaanse bouwtijd (13e eeuw). De figuratieve beschilderingen van o.a. de H. Sebastiaan, de Tronende Christus en Maria met kind dateren vermoedelijk uit de 14e eeuw, de periode van bouw van het koor. In de nadagen van de 2e wereldoorlog, in april 1945 werd de kerk gedeeltelijk verwoest. Dit was mede de aanleiding voor een grootschalige restauratie van de kerk in 1948-1950. Bij deze restauratie heeft de kerk haar oorspronkelijke middeleeuwse karakter teruggekregen.

Heden ten dage is de staat van onderhoud van het exterieur redelijk, het interieur matig en op onderdelen slecht te noemen. De waarde van kerk en toren ligt vooral in de 13e en 14e eeuwse bouwdelen. De nu mogelijk gemaakte restauratie heeft dan ook tot doel de imposante middeleeuwse monumentaliteit van de kerk te conserveren en te versterken. Het werk betreft vooral restauratie van de heel bijzondere gewelfschilderingen inclusief die van de H. Sebastiaan, waaraan de kerk haar naam heeft te danken. Daarnaast restauratie van metsel- en voegwerk, herstel van glas-in-lood en herstel van kerkbanken inclusief restauratie van de afwerkingslaag van het meubilair. Ook zullen we de elektrische voetverwarming in de kerk handhaven en restaureren. De gasmeter hoeft de kerk niet uit, deze is er nooit geweest.

De projecten ontvangen een tegemoetkoming van 70% van de totale restauratiekosten. De overige 30% wordt betaald door de eigenaar. De benodigde eigen bijdrage van de SOGK is gegarandeerd dankzij een specifieke particuliere gift.

 

Back to top button