Schoolgebouwen in Appingedam worden bouwkundig versterkt

Appingedam – Alle schoolgebouwen in de gemeente Appingedam zijn de afgelopen periode grondig geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid en de bouwkundige staat is bekeken. Waar een acuut onveilige situatie werd geconstateerd, zijn risicovolle elementen meteen aangepakt, verstevigd of weggehaald. Er zijn daardoor geen directe veiligheidsrisico’s meer voor deze schoolgebouwen bij aardbevingen.

De gemeente, de schoolbesturen, het bestuur kinderopvang en het bestuur peuterspeelzalen vinden dat de schoolgebouwen moeten worden versterkt en ook tegen mogelijk zwaardere bevingen in de toekomst bestand moeten worden gemaakt. Uit de inspecties blijkt dat voor alle schoolgebouwen in de hele gemeente Appingedam dan maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen volgen de huidige aardbevingsrichtlijnen zoals die in opdracht van de rijksoverheid zijn gesteld, waarbij een aardbeving die eens in de 475 jaar kan plaatsvinden, als basis wordt gebruikt. Inmiddels is berekend welke bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aan elkaar bevestigen van vloeren, wanden en dak, vervangen van metselwerk en verbreding van fundering.

Scholentransitie
De gemeente Appingedam, het bestuur kinderopvang, het bestuur peuterspeelzalen en de schoolbesturen hebben de afgelopen jaren al afspraken gemaakt over een scholentransitie in de gemeente. Hierbij is gekeken naar de spreiding van scholen, gelet op de dalende aantallen kinderen. De twee kindcentra van Olingermeeden en OPwierde, die recent in gebruik genomen zijn, zijn hiervan het directe gevolg. Een verdere transitie is niet noodzakelijk of gewenst. Deze kindcentra zullen worden versterkt.

De versterkingsopgave biedt ook kansen. Het voortgezet onderwijs in en rondom Appingedam heeft ook een gedaantewisseling ondergaan door middel van de scholenfusie naar het Eemsdeltacollege. Nu is ook inzicht verkregen in de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen van deze schoolgebouwen. De komende periode wordt onderzocht of de bestaande scholen het beste kunnen worden versterkt óf dat in plaats daarvan moet worden gekozen voor (gedeeltelijke) nieuwbouw. Ook het speciaal (basis-)onderwijs wordt in dit onderzoek meegenomen.

Vervolg
In de komende maanden zullen de partijen plannen maken voor het versterken van de scholen. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning en de vervolgstappen, informeren zij de ouders/verzorgers.

Back to top button