Ruim 80% Nij Begun in uitvoering of gereed

Groningen – 25 van de 30 maatregelen om het schadeherstel en het versterken van huizen milder, makkelijker en menselijker te maken, zijn in uitvoering of al gereed. Van de overige vijf maatregelen is de startdatum bekend. Dat blijkt uit de Staat van Groningen, de jaarlijkse rapportage over de afhandeling van de gaswinning in Groningen, die staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Zo kunnen inwoners van het aardbevingsgebied sinds maart dit jaar de verhoogde vaste eenmalige schadevergoeding van 10.000 euro aanvragen. Het gebied waar schades in behandeling worden genomen is sinds 1 januari uitgebreid. Ook zijn de vergoedingen voor immateriële schade met terugwerkende kracht verruimd. Daarnaast hebben bewonersbegeleiders van de NCG sinds mei vorig jaar een mandaat van 50.000 euro om proactief bewoners te helpen. Hier is het afgelopen jaar zo’n 250 keer gebruik van gemaakt. Bovendien worden gebouwen bij zware versterkingen direct verduurzaamd door de NCG, en is er met de aanstelling van een regiobouwmeester bij de NCG meer oog voor de ruimtelijke kwaliteit in de leefomgeving.

Maatregelen in de steigers
De maatregelen die nog niet gestart zijn, staan in de steigers. Zo is het voor de eerste Groningers vanaf 1 juli mogelijk om schades tot 60.000 euro te laten herstellen zonder onderzoek naar de oorzaak van de schade. En vanaf begin 2025 is het mogelijk om gebruik te maken van de aangekondigde isolatiesubsidie. Woningeigenaren hoeven overigens niet te wachten met isoleren, omdat zij met terugwerkende kracht subsidie kunnen aanvragen voor isolatiemaatregelen die na 25 april 2023 zijn genomen.

Overige maatregelen
Behalve maatregelen voor het herstel van aardbevingsschade en het versterken van huizen, staan er in Nij Begun nog twintig maatregelen. Ook daar wordt aan gewerkt. Zo zijn er kwartiermakers aangesteld om een economische agenda en een sociale agenda te maken. En zijn er gesprekken met jongeren gestart om over hun toekomst te praten. De uitkomsten van deze gesprekken worden betrokken bij de hierboven genoemde agenda’s.

Nij Begun
Op 25 april 2023 heeft het kabinet een reactie gestuurd op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Het enquêterapport liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de Rijksoverheid heeft een ereschuld in te lossen aan de gedupeerden van de gaswinning in Groningen en Noord-Drenthe. Met vijftig concrete maatregelen markeerde het kabinet een nieuw begin om te leren van de gemaakte fouten en om het beter te doen.

Back to top button