Rijzen de bouwkosten ook in de gemeente Delfzijl de pan uit?

Delfzijl – Door de sterk stijgende bouwkosten moeten steeds vaker bouwplannen worden aangepast. Dat zou ook heel goed kunnen gebeuren bij het ontwikkelen en bouwen van de onderwijscampus voor het voortgezet onderwijs in Appingedam en het basis onderwijs in Delfzijl aan de Jachtlaan.

De uitgaven voor de uit te voeren plannen worden dan hoger dan het bedrag dat door de gemeenteraad is aangenomen. De uurtarieven van metselaars en timmerlieden zijn behoorlijk toegenomen onder andere omdat er een tekort is aan vaklui.

Het komt erop neer dat de bouwkosten tot wel 17% procent kunnen stijgen. Als dat in ons gebied ook zo is spreken we over miljoenen zeggen Janny Volmer en Henk ten Brinke van de lokale PvdA fractie in Delfzijl. Zij maken zich zorgen en trekken dan ook bij de gemeente aan de bel door hier schriftelijke vragen over te stellen. Duidelijk moet worden of de plannen binnen de huidige financiële kaders wel uitgevoerd kunnen worden. De stijging van de bouwkosten zou een kink in de kabel kunnen betekenen voor de net gepresenteerde plannen over de bouw van de onderwijscampus in Appingedam.

Het gaat bij dit soort projecten niet om kleine bedragen. In het najaar werd al bekend dat bouw van de scholen aan de Jachtlaan zo’n 2 miljoen euro duurder zou uitpakken. Wethouder Jan Menninga wilde toen dat de NAM over de brug zou komen en aangespoord moest worden. Hoever het hiermee staat is niet bekend. Het zou zo maar eens kunnen dat de uitvoering van de scholencampus aan de Jachtlaan ernstige vertraging gaat oplopen. Het algemene landelijke beeld is in ieder geval dat bouwprojecten langer in de planfase zitten en soms helemaal niet doorgaan vanwege de hoge bouwkosten.


In Delfzijl zijn veel projecten in ontwikkeling, bijvoorbeeld het plan voor de verbouwing van de Molenberg. Eind mei zal er een voorstel voor deze verbouwing liggen. De vraag is of het beschikbaar gestelde bedrag, waarop het voorstel gebaseerd is nog wel toereikend is.
Onduidelijk is of de bouw van de onderwijscampussen al zijn aanbesteed. Het kan zelfs zijn dat architecten hebben voorgesteld gebruik te maken van goedkopere bouwmaterialen om de kosten te verlagen. Hoofdaannemers kunnen in de problemen komen doordat zij risicodragend zijn. Er is een mismatch tussen vraag en aanbod.

De PvdA fractie in Delfzijl vraagt aan het college welke financiële gevolgen deze ontwikkelingen hebben en hoe de eventuele meerkosten door de gemeente opgelost gaan worden. De fractie van de PvdA hoopt ook dat de uitvoering van de andere nieuwbouwplannen door kan gaan, maar gezien bovengenoemde ontwikkelingen zijn er zeker risico’s. We weten allemaal dat mede door de enorme versterkingsoperatie die er aan zit te komen, bewoners in ons gebied niet op nog meer vertraging en teleurstellingen zitten te wachten.
Teleurstellingen heeft ons gebied al meer dan genoeg gehad en de PvdA fractie in Delfzijl wil weten of- en waar de schoen wringt met de bouwkostenstijging zegt Janny Volmer, fractievoorzitter.

Back to top button