Rijkswaterstaat ontwikkelt nieuw Kwelderlandschap voor gemeente Delfzijl

Delfzijl – Het plan om een nieuw Kwelderlandschap voor de kust van Delfzijl te creeeren, komt een stap verder richting uitvoering. Woensdag 6 mei tekenden de gemeente Delfzijl en Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst waarin daar afspraken over zijn gemaakt. Rijkswaterstaat gaat de aanbesteding regelen voor de aanleg van het Kwelderlandschap en neemt het projectmanagement op zich. Voor de aanleg van het Kwelderlandschap wordt gestreefd keileem en zand te gebruiken uit de vaargeul Eemshaven – Noordzee.

Fors investering in leefbaarheid en kwaliteit van de gemeente
De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst, burgemeester Emme Groot en Hoofdingenieur-directeur Noord Nederland van Rijkswaterstaat Sieben Poel, lieten weten blij te zijn met de samenwerking.

Emme Groot: “Het aanleggen van het Kwelderlandschap voor onze kust is onderdeel van het project Marconi. Met dit project investeren we fors in de leefbaarheid en kwaliteit van onze gemeente. Mensen willen graag dat stad aan water beter beleefd wordt. Het Kwelderlandschap draagt daar aan bij en biedt ons tegelijkertijd een betere bescherming tegen het water. We zijn nu in een fase belandt dat we de plannen die we met vele partijen hebben gemaakt, ook gaan uitvoeren. Dit doen we ook samen, de overeenkomst met Rijkswaterstaat is daar een mooi voorbeeld van.

Sieben Poel: “De aanleg van deze kwelder is een sterk voorbeeld van samenwerking waarbij niet alleen de vernieuwende inzet van een kwelder in het Waddengebied als duurzame oplossing voor waterveiligheid de interesse heeft van Rijkswaterstaat. Maar juist ook de integrale aanpak van Ruimtelijke ordening, lange termijn waterveiligheid, en inpassing en rekening houden met het milieu die goed aansluiten bij de portefeuilles van het ministerie. Rijkswaterstaat draagt op deze wijze bij aan het maritieme karakter van Delfzijl en de versterking van de natuur van het Eems-Dollardestuarium en het Unesco werelderfgoed Waddenzee.”

Marconi project omvat meerdere deelprojecten
Het aan te leggen Kwelderlandschap in Delfzijl maakt onderdeel van het project Marconi. Het project omvat meerdere deelprojecten waarbij de leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie aangepakt worden in en om Delfzijl. Voorbeelden hiervan zijn verleggen van de huidige zeedijk, de aanleg van een vergroot strand en een goede loop- en fietsverbinding met het stadscentrum.

Oplevering Kwelderlandschap eind 2017
Naar verwachting starten de uitvoerende werkzaamheden voor het Kwelderlandschap van 40 hectare in het eerste kwartaal van 2016. Eind 2017 wordt het opgeleverd.

Back to top button