Restauratie van de gereformeerde kerk Onderdendam in 2020 van start

Onderdendam – Onlangs werd bekend dat de subsidieaanvraag van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) bij de provincie Groningen voor de restauratie en groot onderhoud van de kerk aan het Boterdiep in Onderdendam positief werd beoordeeld. Hierdoor kan naar verwachting in de loop van 2020 met de restauratie van deze karakteristieke kerk worden begonnen. O.V.T. architecten in Groningen heeft in opdracht van de SOGK inmiddels het restauratieplan opgesteld en gaat dit werk begeleiden.

De afgelopen jaren heeft de SOGK de buitenzijde van de kerk al voor een groot deel hersteld. Het ging hierbij om het dak, de goten en het buitenschilderwerk. De oorspronkelijke kleuren uit de bouwtijd zijn teruggebracht. De prachtige resultaten hiervan zijn dagelijks te zien voor een ieder die de kerk passeert. Dankzij de toekenning van de restauratiesubsidie van de provincie Groningen wordt nu de restauratie van het interieur mogelijk.

Door de restauratie van het schilderwerk ondergaat het interieur een ware metamorfose. Bij de architectuur van de Groningse Amsterdamse School gaat het ook bij uitstek om de oorspronkelijke, zéér karakteristieke kleurtoepassing door de toenmalige architecten. Het is mede daarom dat het schilderwerk wordt uitgevoerd in de oorspronkelijke kleuren uit 1932. Ook het glas-in-lood en het pleister- en witwerk worden hersteld.

Maar aan de buitenzijde is nog het een en ander te doen. Zo is onder andere een hoek van de zijgevel met de achtergevel verzakt en het metselwerk is hier gescheurd. Daarom wordt hier gedeeltelijk een nieuwe fundering aangebracht. Het voegwerk van onder andere de toren wordt hersteld en de loodaansluitingen tussen kerk en toren worden hersteld en gedeeltelijk vernieuwd. Met deze restauratiewerkzaamheden wordt het kerkgebouw weer een architectonische parel.

Deze kerk is gebouwd in 1932 in de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw ligt aan de doorgaande weg bij de entree van het dorp en is daarmee bepalend voor de identiteit en herkenbaarheid van het dorp. Het kerkgebouw is gerealiseerd in een sobere, decoratieve, karakteristieke Groninger baksteenarchitectuur, ontworpen door de zeer aansprekende architect Albert Wiersema. Samen met de naastgelegen pastorie en het hek aan de voorzijde vormt het een rijksbeschermd ensemble.

De kerk wordt sinds de overdracht in 2015 naar de SOGK gebruikt voor lokale en regionale sociale en culturele activiteiten. ‘De kerk als mooie kamer van het dorp’. Dit wordt mede gestimuleerd door onze zeer actieve Plaatselijke Commissie SOGK Onderdendam, die ‘DE KERK’ voortdurend onder de aandacht brengt. Daarnaast zijn de permanente en tijdelijke exposities een groot succes. Op dit moment is een tijdelijke tentoonstelling ingericht over Groninger Amsterdamse School garages in de provincie en stad Groningen.

Back to top button