Restauratie speeltrommel Hemony carillon goed op stoom

MiddelstumDe restauratie van de Van Oeckelen speeltrommel in de toren van de Hippolytuskerk in Middelstum is in volle gang. Veel onderdelen zijn inmiddels overgebracht naar de werkplaats van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland in Beerta. De werkzaamheden lopen voorspoedig en zijn goed te volgen via de website van de Commissie Hemonybeiaard Middelstum: www.carillonmiddelstum.nl . Hierop worden regelmatig foto’s en filmpjes geplaatst en kort verslag gedaan van de werkzaamheden. In maart 2015 bekeken 1045 bezoekers de website.

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), eigenaar van de Hippolytuskerk, heeft in december 2014 de opdracht tot restauratie verstrekt aan Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland in Beerta. Adolph Rots uit Garrelsweer, onder andere beiaardier van de Martinitoren in Groningen, is adviseur voor dit werk. Naar verwachting worden de werkzaamheden half juli 2015 afgerond.

Niet alleen de speeltrommel, in 1857 geleverd door Petrus van Oeckelen, wordt gerestaureerd. Ook het nog steeds in de toren aanwezige uurwerk uit 1561 wordt hersteld, op de oude plek gezet en weer in gebruik genomen. Moderne techniek zorgt ervoor dat in Middelstum na de restauratie altijd bij de tijd is. Voor de bespeling van de klokken van het Hemonybeiaard, op het hele en halve uur, wordt deze weer voorzien van vallende hamers, deze zullen zorgen voor een betere klank. De nu nog aanwezige elektromagnetische hamers worden verwijderd.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond midden juli 2015, staat er op de uurwerkzolder van de Hippolytuskerk een goed geconserveerde, werkende en te bezichtigen installatie. Met deze restauratie wordt bereikt dat uurwerk en speeltrommel bewaard blijven voor komende generaties. De uurwerkzolder is goed bereikbaar en ruim genoeg voor bezichtiging. De Commissie Hemonybeiaard Middelstum is van plan in de toekomst bezichtiging te stimuleren.

Financieel is de restauratie mogelijk door een forse bijdrage uit het carillonfonds dat door de vorige eigenaar, de Hervormde gemeente van Middelstum (nu PKN Middelstum) is ingesteld en overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken en bijdragen van het SNS Fonds Middelstum, Prins Bernhard Cultuurfonds, J.B. Scholtenfonds, Stad en Lande Monumentenfonds, Stimuleringsfonds Rabobank Noord- Groningen, Stichting Koor en Rinkel.

 Back to top button