Restauratie Mariakerk Oosterwijtwerd gereed

Oosterwijtwerd – Op vrijdag 2 oktober wordt de Mariakerk van Oosterwijtwerd na een grondige restauratie weer officieel in gebruik genomen. Sinds november 2014 werd er veel restauratiewerk verzet en ook werd meteen de schade veroorzaakt door de aardbevingen, vooral aan het stuc- en metselwerk, verholpen. De onderhoudsstaat was dermate slecht dat een grondige restauratie dringend nodig was geworden: in de loop van de tijd waren de diverse historische interieurstukken, herenbanken, koorafscheiding, het stuk- en schilderwerk en de vloeren sterk achteruitgegaan. Doordat er in het verleden weinig ingrepen aan het bijzondere interieur zijn uitgevoerd, verkeerde dit voor het grootste gedeelte nog in originele staat.

De kerk van Oosterwijtwerd, gebouwd rond 1200, is één van de oudste bakstenen kerken in de provincie Groningen. Vensters uit vooral de zeventiende en negentiende eeuw bieden zicht op een interieur dat ook overwegend in juist die tijdvakken tot stand kwam. Opvallende kleurrijke element in de hoofdzakelijk bruine inrichting zijn uitgerekend de rouwborden, als ook de kleurige wijzerplaat op de orgeltribune. Die laatste vermeldt het jaartal 1681.

Een bijzondere charme van de kerk is de zichtbaarheid van het tijdsverloop. Kortom: verval. Een kwalificatie als ‘sfeervol’ wordt niet zelden door bezoekers in de mond genomen. Voor deze restauratie zorgde dit in de aanloop voor extra hoofdbrekens. ‘Juist die fasering in de tijd willen we bij de restauratie in stand houden’, aldus Christiaan Velvis, bouwkundige bij de SOGK. Als we het hele interieur ineens onder handen nemen, en alles komt er weer spic en span uit te zien, dan zou het gebouw behoorlijk aan sfeer verliezen.’ Daarom werd gekozen voor plaatselijk herstel.‘ Het resultaat hiervan is vanaf 2 oktober weer te zien.

Vakmanschap is meesterschap
De restauratie werd uitgevoerd door aannemer Vuurboom, metsel- en voegwerk restaurateur Peter de Vries, meubel restaurateur Polhuijs van den Ouweland en Richard Meulenbeek, natuursteenbedrijf Veenstra, schilder- en stukwerk restaurateur Engelhard Velthuis, installatiebedrijf Stol en firma Holman en Orgelmakerij Van.der Putten. Met de restauratie wordt meteen ook de schade veroorzaakt door de aardbevingen, vooral aan het stuc- en metselwerk, verholpen.

Op zondagmiddag 4 oktober is er een feestelijke bijeenkomst voor iedereen ter gelegenheid van de heropening van de Mariakerk in Oosterwijtwerd. Reint Wobbes vertelt over het gebruik van de kerk door de eeuwen heen. Zijn verhaal wordt omlijst door muziek uit die ruim achthonderd jaar. Na afloop is er bij een hapje en een drankje de gelegenheid om het resultaat van de restauratie zelf te bekijken.

De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Groningen in het kader van de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Provincie Groningen (BRRG), bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Fonds Eemsmond, het J.B.  Scholtenfonds en het Ridderschap der Provincie Groningen.

Back to top button