René Paas voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning

Groningen – Provinciale Staten van Groningen hebben F.J. (René) Paas aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) als nieuwe commissaris van de Koning (cdK) in de provincie Groningen. Provinciale Staten besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie tijdens een geheime Statenvergadering op 2 februari 2016. René Paas is hiermee de verwachte opvolger van Max van den Berg die per 1 april 2016 afscheid neemt als cdK in de provincie Groningen.

Een commissaris die past bij Groningen
Volgens Provinciale Staten past René Paas goed bij de provincie en bij de Groningers en kan hij een goede invulling geven aan de eisen gesteld in de profielschets. Provinciale Staten zien in hem een verbinder en een zeer betrokken persoon met een warm hart voor Groningen en de Groningers. Hij weet wat er maatschappelijk en politiek speelt in de provincie en wil met alle energie die hij heeft de uitdagingen in Groningen oppakken: met en voor de Groningers.

Op 28 oktober 2015 werd tijdens een extra Statenvergadering een vertrouwenscommissie ingesteld en de profielschets voor de nieuwe cdK vastgesteld. De afgelopen maanden voerde de vertrouwenscommissie gesprekken met sollicitanten. Deze gesprekken en de eerder gemaakte profielschets vormden de basis voor het advies van de  vertrouwenscommissie aan de Staten.

Het proces na de aanbeveling
Op basis van de aanbeveling van de Staten zal de minister van BZK een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe cdK zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van 6 jaar.

Back to top button