Relatief rustige jaarwisseling in Martini Ziekenhuis

Groningen – Het Brandwondencentrum en de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis hebben tijdens Oud en Nieuw zorg verleend aan in totaal 19 slachtoffers als gevolg van vuurwerk of carbid. Verder kwamen vijf mensen naar de SEH vanwege alcoholintoxicatie. Twee mensen zijn vanuit de huisartsenpost rechtstreeks naar de dienstdoende oogarts in het Martini Ziekenhuis gegaan en konden zonder blijvende schade weer naar huis.

De Spoedeisende Hulp had naar eigen zeggen een relatief rustige jaarwisseling met twee vuurwerkslachtoffers van de in totaal 123 patiënten op 31 december en 1 januari. Bij beiden was vuurwerk in de handen ontploft. Het Brandwondencentrum behandelde 11 mensen, waarvan 4 met brandwonden door vuurwerk, 3 door carbid en 4 door contact met overige vluchtige stoffen. Daarnaast gaven zij 6 slachtoffers door vuurwerk of carbid telefonisch advies.

Minder ernstige brandwonden als gevolg van carbidschieten

Het aantal slachtoffers met ernstige brandwonden als gevolg van cardbidschieten dat het Brandwondencentrum deze jaarwisseling zag, vertoont nog steeds een dalende trend en de verwondingen zelf waren minder ernstig dan vorig jaar. Terwijl de populariteit van carbid nog steeds stijgt. De komende weken zal de campagne ‘Wie is de BOCK’ over veiligheidstips bij het carbidschieten, worden geëvalueerd met alle deelnemers.

‘Naast de eerste positieve constatering dat op de meeste plaatsen een BOCK aanwezig was en het carbidschieten goed georganiseerd was, zijn er ook zorgen om andere soorten letsel dan brandwonden. Dat zijn de letsels waarbij mensen geraakt worden door de deksel of een deel van de bus’, zegt Bianca Habing, projectleider van de ‘Wie is de BOCK’-campagne. ‘Alle reden om ook volgend jaar de BOCK-regels rondom het carbidschieten opnieuw onder de aandacht te brengen, zoals tip 3: schiet met een bal.’

Back to top button