Regeling meerkosten herstel oude bevingsschades vanaf 6 januari opengesteld

Regio – Woningeigenaren met aardbevingsschade die gemeld is vóór 31 maart 2017 krijgen alsnog een kostendekkende vergoeding voor schadeherstel. Acceptanten die kunnen aantonen dat het aanbod van de NAM in 2018 onvoldoende was om de aardbevingsschade aan de eigen woning te herstellen, kunnen zich vanaf maandag 6 januari melden bij de provincie Groningen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en commissaris van de Koning René Paas hebben hierover afspraken gemaakt met de NAM.

Hogere herstelkosten
Een groot deel (83 procent) van de ruim 6.000 schademelders die vallen onder het zogenaamde oude schadeprotocol heeft zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of de burgerlijke rechter een aanbod van NAM in 2018 geaccepteerd. Uit onderzoek van bureau AHA! – in opdracht van de Tweede Kamer – blijkt echter dat sommige bewoners aangeven dat het bedrag dat door de NAM is betaald niet voldoende is om de schade aan de woning te kunnen herstellen. Zij hebben het resterende bedrag bovenop de vergoeding van de herstelkosten zelf betaald. Wie nu met een factuur of offerte kan aantonen dat de daadwerkelijke herstelkosten van de schade hoger zijn dan de NAM in zijn aanbod heeft voorgerekend, kan zich bij de provincie Groningen melden voor vergoeding van het tekort.

Oude schadeprotocol
Eind januari 2018 hebben de Groningse bestuurders overeenstemming bereikt met het kabinet over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Hierdoor ontstond er een ‘knip’ tussen schademeldingen die vóór en ná 31 maart 2017 waren ingediend. Onder de eerste groep (het zogenaamde  ‘oude schadeprotocol’) waren er nog ruim 6.000 schademeldingen die openstonden. De NAM heeft voor deze ‘oude’ schademeldingen voor 1 juli 2018 een aanbod gedaan. Voor een vlotte afhandeling van deze schademeldingen hebben minister Wiebes en commissaris van de koning Paas spelregels afgesproken met NAM.

Voor wie?
Woningeigenaren uit de groep van 6000 oude schades kunnen gebruikmaken van deze regeling als ze vóór 31 maart 2017 een melding van schade hebben gedaan en het aanbod van NAM in 2018 geaccepteerd zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of burgerlijk rechter. Ze kunnen met een offerte of factuur van vóór 1 oktober 2019 aantonen dat het geld van NAM onvoldoende is voor het (volledige) herstel van de schade. Wie het NAM-aanbod niet heeft geaccepteerd en dit heeft voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging of de burgerlijke rechter, maatwerk heeft ontvangen voor bijvoorbeeld een complexe schade of de schade heeft hersteld volgens een andere methode dan NAM heeft voorgesteld kan geen gebruik maken van deze regeling.

Beoordeling
De regeling staat open tot 1 maart 2020 en wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Informatie die bewoners bij de provincie aanleveren, wordt ter beoordeling voorgelegd aan de NAM. Als iemand een tekort kan aantonen, vergoedt de NAM het tekort aan de bewoner. Als de NAM aangeeft het verzoek af te wijzen of gedeeltelijk in te willigen, wordt het verzoek door een onafhankelijke externe kostendeskundige beoordeeld. Als die een ander oordeel heeft, bespreekt de provincie dit met de NAM en neemt NAM in beginsel de uitkomst van de externe onafhankelijke kostendeskundige over. Wij informeren alle betreffende bewoners die een verzoek hebben ingediend over de uitkomst. De Commissaris van de Koning en de minister blijven nauw betrokken bij dit proces.

Back to top button