Rechtbank vindt schadeprotocol van de NAM niet onafhankelijk genoeg

Groningen – De Rechtbank Noord-Nederland heeft, op verzoek van een gedupeerde van aardbevingsschade, voor het eerst een onafhankelijke deskundige benoemd in afwijking van het Protocol Schadeafwikkeling van de NAM.

In de woning van de gedupeerde zijn veel scheuren en verzakkingen ontstaan. Volgens de deskundige van de NAM bestaat er geen verband tussen de aardbevingen en de schade aan de woning. Hij kende een schadevergoeding toe van afgerond € 2.500,00. De gedupeerde heeft een contra-expert ingeschakeld die de schade als gevolg van aardbevingen heeft vastgesteld op €125.200,00. Een verschil van meer dan een ton.

Volgens het schadeprotocol van de NAM zal in dergelijke gevallen de NAM een derde taxateur benoemen die beide rapporten zal beoordelen. De gedupeerde was het hier niet mee eens en heeft, met behulp van De Haan Advocaten & Notarissen in Groningen, de rechtbank verzocht om een onafhankelijke deskundige aan te wijzen. Volgens de NAM had de gedupeerde geen belang bij dit verzoek, omdat het benoemen van een derde deskundige al in het schadeprotocol van de NAM is geregeld.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de benoeming van een deskundige volgens het schadeprotocol van de NAM niet onafhankelijk genoeg is. Volgens de rechtbank heeft een door de rechtbank te benoemen deskundige die onafhankelijkheid ten opzichte van beide partijen wel.

De rechtbank heeft duidelijk geformuleerd dat het schadeprotocol van de NAM niet bindend is en dat het iedere gedupeerde vrijstaat om via de rechter een verzoek in te dienen om een onafhankelijke deskundige te benoemen. Volgens advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen is de uitspraak van de rechter een belangrijke overwinning voor gedupeerden van aardbevingsschade in Groningen, omdat de rechter nu heeft bekrachtigd dat zij niet gebonden zijn aan het schadeprotocol van de NAM bij benoeming van een onafhankelijke deskundige. ‘Er zijn heel veel mensen in Groningen die schade hebben geleden door de aardbevingen en die vastlopen in de schadeafhandeling met de NAM. Voor hun is het goed om te weten dat ze zich niet een deskundige door de NAM hoeven laten opleggen, maar dat ze de rechter daartoe kunnen verzoeken’, aldus Huitema.Back to top button