Rampbestrijdingsplan Vopak Terminal Eemshaven B.V.

Eemshaven – Op grond van art. 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het bestuur van Veiligheidsregio Groningen voornemens een rampbestrijdingsplan voor Vopak Terminal Eemshaven B.V. vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop alle partijen van Veiligheidsregio Groningen samen met het bedrijf Vopak in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op het terrein van dit bedrijf.

Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt vanaf 3 september 2015 gedurende zes weken, tijdens kantooruren, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen. Gedurende de genoemde periode kan een ieder zienswijzen kenbaar maken. Deze kunnen worden gericht aan het bestuur van Veiligheidsregio Groningen t.a.v. Team Expertise, Postbus 66, 9700 AB Groningen.

Om vragen van omwonenden te beantwoorden, vindt bij voldoende belangstelling op dinsdag 29 september 2015 om 20:00 uur een voorlichtingsavond plaats in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond (Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen). Tijdens deze voorlichtingsavond wordt het “ontwerp-rampbestrijdingsplan Vopak Terminal Eemshaven B.V.” nader toegelicht en bestaat de mogelijkheid om van gedachten te wisselen en vragen te stellen over de inhoud van dit plan. U kunt zich tot en met 17 september 2015 aanmelden voor deze voorlichtingsavond. Aanmelden voor deze avond kan bij dhr. M. Heemskerk of J. de Boer, Vakspecialisten Expertise van Veiligheidsregio Groningen,  middels telefoonnummer 088-1625000. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij hen terecht.Back to top button