Rabobank Noord-Groningen doneert 28.000 euro over acht projecten

Noord-Groningen – Acht verschillende instanties hebben bericht ontvangen van Rabobank Noord-Groningen dat zij kunnen rekenen op een bijdrage uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Een commissie bestaande uit zes ledenraadsleden van de bank heeft 28.000 euro verdeeld over acht projecten.

Een aantal speelvoorzieningen in Noord Groningen ontvangen ieder € 2.000,- voor het inrichten van de speeltuin. Dit zijn Buurtvereniging De Geuzehorn in Middelstum, Dorpsbelangen Ten Post voor het schoolbuurtplein in Ten Post en CBS de Vore en OBS de Graven in Delfzijl (Tuikwerd). De Stichting Visserijmuseum Termuntenzijl ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor het visserijmuseum. Een museum over de geschiedenis en ontwikkeling van het maritieme verleden van dit dorp, de visserij en cultuurhistorische waarden van de directe omgeving. Een mooi initiatief over het zichtbaar maken van de lokale cultuur. De Stichting Delfzijls Symfonie Orkest ‘Suonare d’Amatori’ wordt via een bijdrage van € 1.000 ondersteund voor de aanschaf van Barokstokken. Daarmee kunnen zij de barokmuziek beter uitvoeren. Suonare d’Amatori ondersteunt diverse lokale culturele activiteiten in Noord Groningen. Voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie tot en met 2025 ontvangt Rabobank Noord-Groningen een bijdrage van €6.000,-.

De Plaatselijke commissie SOGK Thesinge en historische commissie Thesinge ontvangen een bijdrage van € 1.500,- voor ‘Het verhaal van het Klooster van Thesinge’. De kennis over deze bijzondere geschiedenis wordt beschikbaar gemaakt voor onder andere bezoekers en toeristen. Tot slot ontvangt het project Sport4Connect in Delfzijl een bijdrage van € 3.500,- voor het project verbinding door sport. Door het aanbieden van sportactiviteiten, gericht op vergroten van de weerbaarheid. De activiteiten zijn toegesneden op de doelgroepen adolescenten, volwassenen die de verbinding met sociale structuren zijn verloren en volwassenen die een grote afstand hebben met arbeid.

Stimuleringsfonds steunt Noord Groningen
Het Stimuleringsfonds van Rabobank Noord-Groningen steunt projecten die bijdragen aan behoud en verbetering van een leefbare samenleving in Noord Groningen, met het oog op een duurzame toekomst. Door een subsidie uit het Rabobank Stimuleringsfonds draagt de bank bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het werkgebied. De commissie Stimuleringsfonds van de bank komt drie keer per jaar bij elkaar en besluit volgens de voorwaarden over de aanvragen. De voorwaarden en hoe je een aanvraag kunt indienen, is terug te vinden op de site van de bank: www.rabobank.nl/ng.Back to top button