Raad Het Hogeland draagt Henk Jan Bolding voor als eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland

Uithuizen – De gemeenteraad van Het Hogeland heeft woensdagavond 6 november besloten om Henk Jan Bolding voor te dragen als eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland. Roelf Torringa, voorzitter van de vertrouwenscommissie, deed deze mededeling vanavond in een openbare raadsvergadering. “Eerder vanavond heb ik onze nieuwe burgemeester gebeld en hem gefeliciteerd met deze voordracht”, vertelt Roelf Torringa, “We hebben onze AAA-burgemeester gevonden!”

Er hebben 24 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Het Hogeland. De vertrouwenscommissie heeft zich bij de selectie van en in de gesprekken met de kandidaten laten leiden door de profielschets. Deze profielschets is samen met de inwoners van Het Hogeland tot stand gekomen.

“Henk Jan beschikt over de kwaliteit de burgemeester van alle ‘Hogelandsters’ te worden. Hij heeft al vele voetstappen in en voor de provincie Groningen gezet en neemt daarmee een passend netwerk mee. Hij verstaat het om aanvoerder te zijn, zonder zelf centraal te staan”.

Henk Jan Bolding
Henk Jan Bolding (1955) is sinds 1 januari 2019 waarnemend burgemeester in Het Hogeland. Voordat Henk Jan Bolding burgemeester werd was hij vanaf 2001 secretaris en algemeen directeur van de provincie Groningen. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Lelystad. Hij was ook voorzitter van de Kring van provinciesecretarissen en vervulde verschillende toezichthoudende nevenfuncties.

Benoeming
Met de aanbeveling van Henk Jan Bolding door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de eerste kroonbenoemde burgemeester nog niet afgerond. De voordracht van de gemeente wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe is getekend. Een burgemeester wordt in principe benoemd voor een periode van 6 jaar.

De officiële installatie en beëdiging van Henk Jan Bolding als burgemeester van Het Hogeland is naar verwachting op woensdag 29 januari 2020.

Back to top button