Raad Het Hogeland akkoord met Plan van Aanpak Versterking 2020

Het Hogeland – De gemeenteraad van Het Hogeland heeft donderdagavond unaniem ingestemd met het Plan van Aanpak Versterking 2020 van het college, onder voorbehoud van een positief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen.

In opdracht van de gemeente Het Hogeland neemt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 16 woningen met een verhoogd- en 159 woningen met een licht verhoogd risicoprofiel op. Daarnaast krijgt NCG opdracht om in 2020 voor 73 woningen een versterkingsadvies te geven aan de bewoners. Deze, en andere onderdelen van het Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020, zijn zojuist goedgekeurd door de gemeenteraad.

In totaal zijn er tot nu toe in de gemeente Het Hogeland 2.353 adressen in beeld voor de versterkingsopgave. Dit zijn onder andere woningen, scholen, zorggebouwen en dorpshuizen. Van een groot aantal panden moet nog beoordeeld worden of ze aan de veiligheidsnorm voldoen. Na de beoordeling krijgt de eigenaar een versterkingsadvies.

Gebiedsgericht
De raad staat unaniem achter de kern van het plan: de opdracht aan NCG om met hun beschikbare capaciteit, de huizen met een hoog en lichtverhoogd risico eerst op te nemen. Ook moet NCG de achterstand van 2019 eerst weg werken. In totaal gaat het om 16 woningen met een verhoogd risicoprofiel en 159 woningen met een licht verhoogd risicoprofiel.

Voor de gemeente Het Hogeland is het uitgangspunt snel veilig waar het moet, gebiedsgericht waar het kan. Kristel Rutgers: “Bij een gebiedsgerichte aanpak kijken we naar de kansen die de versterking biedt om een gebied of dorp om toekomstbestendiger en/of duurzamer te maken. De gebiedsgerichte aanpak in Kantens is het verst gevorderd.”

De gemeente heeft daar, samen met andere betrokkenen waaronder de inwoners, een locatie gekozen waar tijdelijke woningen moeten komen. Bewoners kunnen daarin intrek nemen als hun huis wordt versterkt of gesloopt en vernieuwd. In 2020 volgt eenzelfde aanpak voor woningen in Zandeweer en Uithuizen.

Twijfels
De raad heeft ernstige twijfels of het versterkingsplan van 2020 wel op tijd uitgevoerd wordt. ‘Er zijn zoveel instanties binnen dit dossier. Ook de veranderingen in wet- en regelgeving zorgen voor onduidelijkheid en vertraging.’ is het algemene geluid. In het plan is zijn wel afspraken gemaakt over wanneer de planning niet gehaald wordt, maar of dat voldoende is moet de raad eerst nog zien.

Versnellingsmaatregelen
De raad waardeert de inzet om alle mogelijkheden te benutten om tot versnelling van de maatregelen te komen. Ze benadrukten hierin het belang van aan de slag gaan.

Belang aardbevingscoaches
Ook vindt de raad het een goede zaak dat de emotionele impact wordt benadrukt en dat er steeds weer aandacht is voor de bewoners. De gemeente zet aardbevingscoaches ingezet De om mensen een luisterend oor te bieden en wegwijs te maken in de wirwar van instanties. De raad heeft toegezegd om de communicatie met inwoners verder vorm te geven en in het bijzonder in deze coronatijd.

Back to top button