PVV in de Provinciale Staten dient motie in tijdens bespreking vangnetregeling voor inwoners van Oudeschip en omgeving

Oudeschip – De PVV in de Provinciale Staten dient vandaag een motie in tijdens de bespreking van de vangnetregeling voor inwoners van Oudeschip en omgeving. De partij wil met de motie voorkomen dat mensen, die willen verhuizen met lege handen komen te staan en dat bewoners aan de willekeur van de politiek en het provinciebestuur zijn overgeleverd. 

De industrialisatie van de Eemshaven krijgt met de ontwikkeling van de Oostpolder een nieuwe impuls, maar de inwoners van Oudeschip en omliggende buurtschappen, die al jaren de uitbreiding met lede ogen aanzien, vrezen dat hun huizen onverkoopbaar worden, nu de industrie nog dichter bij het dorp komt. Binnenkort krijgen ze mogelijk toegang tot een vangnetregeling als de eigenaren er niet in slagen hun huis op de vrije markt te verkopen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen huiseigenaren hun huis verkopen tegen 95 procent van de taxatiewaarde.

De PVV vindt dat met deze regeling voorbij wordt gegaan aan de waarde verminderende factoren. Er zijn vanwege de industrialisering in de Oostpolder in een mogelijke taxatie van een woning ontegenzeggelijk aantoonbare depreciërende factoren aan te tonen. In een professioneel taxatierapport worden in de regel appreciërende en depreciërende effecten benoemd. Een taxatie is feitelijk en beschrijft een situatie op een bepaald moment waaraan vervolgens een actuele waarde wordt gekoppeld. Daar voorziet de aankomende regeling echter niet in. 

De fractie van de PVV is bang dat het College dezelfde fout zal begaan als in 2014, toen werd besloten om niet tot een uitkoopregeling over te gaan in het aardbevingsgebied. De Provincie vreesde destijds dat het gebied in geval van een uitkoopregeling leeg zou lopen. Daar is men later op terug gekomen, want iedereen is namelijk vrij om te gaan en te staan en te wonen waar hij wil zonder dat een overheid die vrijheid beknot. De PVV begrijpt de eventuele zorg van het College dat een goede vertrekregeling tot leegloop kan leiden uit een oprukkend industriegebied maar die zorg omzetten in beleid doet geen recht aan de bewoners in dat gebied.

Back to top button