fbpx
21.8 C
Delfzijl
donderdag 13 augustus 2020
Home Politiek PvdA Noord Groningen vraagt actieve houding Gedeputeerde Staten bij herindelingsproces

PvdA Noord Groningen vraagt actieve houding Gedeputeerde Staten bij herindelingsproces

Groningen – Fracties van de PvdA van de Noord-Groninger gemeenten roepen het college van Gedeputeerde Staten op, richting te geven aan de bestuurlijke inrichting van Noord-Groningen en haar visie over het bestuurlijke landschap kenbaar te maken. Zij doen dat door de komende weken moties met die strekking in te dienen in de verschillende gemeenteraden.

Na het verschijnen van het rapport ‘Grenzeloos gunnen’ in februari 2013, staat de herindeling reeds meer dan twee jaar op de agenda van provincie en gemeenten. In het bovengenoemde rapport is gekozen voor twee varianten voor Noord-Groningen, namelijk een cluster Delfzijl, Appingedam en Loppersum inclusief de Eemshaven en een cluster Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond exclusief de haven. In de zomer van 2013 is een derde variant ontstaan. In de volksmond aangemerkt als de G7, een variant die alle zeven gemeenten omvat. In december 2013 besloten de raden de G7 aan een nadere verkenning te onderwerpen en dat onderzoek te verbreden met verschillende G3 en G4-varianten. Nadat die verkenning eind 2014 was afgerond, vormden die onderzoeken de basis voor het debat en de besluitvorming in de gemeenteraden van de zeven gemeenten op 31 maart. Hoewel de noodzaak van opschaling werd onderschreven, spraken de raden zich verschillend uit over de varianten. Zelfs zodanig divers, dat een oplossing ver weg lijkt.

De PvdA constateert dat een patstelling dreigt en maakt zich zorgen over de ontwikkelingen met ongewenste gevolgen voor schaal en bestuurskracht van de gemeenten en de regio. Gezien de grote opgaven waar Noord-Groningen voor staat, is het van groot belang dat er vervolgstappen worden gezet, aldus de sociaal-democraten.

‘We kunnen het ons niet veroorloven dat de discussie over de bestuurlijke toekomst in een impasse raakt. De bestuurskracht van Noord-Groningen staat dan op het spel in een periode waarin we de krachten moeten bundelen’, aldus Jan Willem Nanninga, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Winsum.

Aangezien de provincie Groningen een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de discussie over de kwaliteit van het openbaar bestuur in Groningen, roept de PvdA GS op om actief bij het proces betrokken te blijven. Met name ook omdat ‘Grenzeloos gunnen’ mede in opdracht van het provinciale bestuur tot stand is gekomen.

‘Ook het nieuwe college van GS erkent dat sterke gemeenten belangrijk zijn, maar wekt de indruk haar handen van de discussie af te willen trekken. Dat zou betekenen dat de gemeenten en haar inwoners in de kou komen te staan. Met het oog op de grote opgaven in het sociale domein, de aardbevingsproblematiek en de werkgelegenheid is dat zeer ongewenst’, aldus Nanninga

loading...