Provincie trekt 3 miljoen uit voor programma digitale veiligheid

Groningen – De provincie Groningen start samen met noordelijke onderwijsinstellingen en bedrijven het programma Cybersecurity Noord-Nederland. Dit programma heeft als doel het bedrijfsleven beter te beschermen tegen cyberaanvallen en daarmee de samenleving veiliger te maken. Verder moet het programma de innovatie in het Noorden stimuleren en zorgen voor meer werkgelegenheid. Het programma gaat vier jaar duren en kost ruim 6 miljoen euro. De provincie draagt hier ruim 3 miljoen euro aan bij.

Onderzoek naar veiligheid
Noord-Nederland heeft een belangrijke positie in de digitale economie in Nederland en daarbuiten. De provincie, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven willen deze positie verder versterken. Met de toenemende digitalisering van de samenleving is het belangrijk dat onderwijsinstellingen en bedrijven ook hun kennis van digitale veiligheid verder ontwikkelen. Criminelen maken ook steeds meer gebruik van internet. Daarom wordt binnen het programma onderzoek gedaan naar internetveiligheid en nieuwe opleidingen (mbo, hbo en wo) op dit gebied ontwikkeld. Ook komt er een nieuwe leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naar schatting vierduizend mbo-, hbo- en wo-studenten worden de komende jaren geschoold in internetveiligheid. Bedrijven en kennisinstellingen gaan vervolgens naar verwachting 10 miljoen investeren in onderzoek en ontwikkeling op dit gebied.

Digitaal veilige producten
Ondernemers kunnen deze nieuwe kennis gebruiken om nieuwe, digitaal veilige producten en diensten te ontwikkelen. Het programma gaat ook professionele ondersteuning bieden om bedrijven beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Ook komt er een plek waar bedrijven nieuwe producten uitvoerig kunnen testen, zodat ze veilig zijn als ze op de markt komen. Naar verwachting levert het programma meer dan vijfhonderd nieuwe banen op bij bedrijven op het gebied van internetveiligheid.

Koploper
Het programma past binnen de doelstelling van de provincie om voorop te lopen in de digitalisering. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beschouwt de provincie Groningen als koploper op het gebied van digitale economie en -veiligheid. Zo investeert de provincie in de aanleg van snelle internetverbindingen voor alle inwoners en werken we samen met het ministerie van EZK en onderwijsinstellingen om kleine ondernemers te helpen meer producten online te verkopen.

Back to top button