Provincie start procedure om uitstoot SiC-vezels bij ESD te stoppen

Farmsum – De provincie Groningen is van plan een dwangsom op te leggen aan ESD-SIC in Farmsum, als het bedrijf niet stopt met de uitstoot van siliciumcarbidevezels. Eind vorig jaar bleek uit TNO-onderzoek dat het bedrijf SiC-vezels uitstoot, terwijl het daar geen vergunning voor heeft. Dit is voor de provincie aanleiding om een formele handhavingsprocedure te starten. ESD-SIC heeft vier weken de tijd om te reageren op het voornemen van Gedeputeerde Staten.

Twaalf weken de tijd
Het bedrijf krijgt vervolgens twaalf weken de tijd om de uitstoot van de SiC-vezels naar nul terug te brengen. Als het daarna toch gebeurt, moet ESD-SIC per geconstateerde overtreding een dwangsom van 250.000 euro betalen, met een maximum van 750.000 euro. 

Luchtmetingen
Eind vorig jaar bleek uit luchtmetingen van TNO dat een zeer lage concentratie SIC-vezels was aangetroffen in meetpalen rondom industrieterrein Oosterhorn in Farmsum. Deze vezels zijn door de GGD als vermoedelijk kankerverwekkend aangemerkt. De aangetroffen hoeveelheid vezels vormt volgens de GGD een zeer beperkt gezondheidsrisico.

Dinsdag 29 januari ontving de provincie de resultaten van de derde meetsessie. Uit het TNO-rapport  ( PDF-bestand, 621 KB)blijkt dat er in december meer SiC-vezels zijn aangetroffen dan in de periode ervoor. In oktober en november trof TNO 42 tot 64 vezels per kubieke meter aan. In december waren dat 97 tot 210 vezels, een ruime verdubbeling dus. De toename heeft volgens TNO mogelijk te maken met de weersomstandigheden. Als er minder wind is, is het verspreidingsgebied kleiner en ligt de concentratie hoger. Volgens de GGD vormen de vezels, ondanks de toename, nog steeds een zeer beperkt gezondheidsrisico. Het rapport is direct gedeeld met de gemeente Delfzijl, GGD, ISZW, ESD en de adviescommissie SiC-vezels, waarin bewoners en bedrijven vertegenwoordigd zijn.

Back to top button