Provincie investeert ruim 2,2 miljoen euro in leefbaarheid

Zeerijp – Met subsidie aan vijftien projecten investeert de provincie Groningen ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid. Van dit geld worden zeven dorpshuizen en vier regionale zorgprojecten gerealiseerd. Verder gaat er € 40.000,- naar kleinschalige bewonersinitiatieven op het vlak van zorg. Ook gaat er 250.000 euro naar een nieuw schoolgebouw voor de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel.

Gemeenten en fondsen steken ook geld in deze projecten, waardoor de totale investering in de leefbaarheid ruim 37 miljoen euro bedraagt.

Een van de dorpen die aan de slag gaat met het dorpshuis is Zeerijp. Dat krijgt 125.000 euro voor een nieuw dorpshuis met gymzaal. Dit wordt straks niet alleen door verschillende (sport)verenigingen gebruikt, maar zal ook fungeren als ontmoetingsplek voor ouderen, jeugd en zzp’ers. Verder is er kantoorruimte voor een zorg- of welzijnsaanbieder. Het Archeologische Informatie Punt in het dorpshuis blijft behouden en het gebouw krijgt gasvrije verwarming en zonnepanelen. Een dorpshuis is voor veel dorpen onmisbaar voor de leefbaarheid, als ontmoetingsplek voor jong en oud, een plek verenigingen terecht kunnen en ruimte voor dorpsactiviteiten.

Zorg
In Appingedam realiseren De Zijlen, ‘s Heerenloo en De Hoven een nieuwe voorziening voor langdurige zorg. Deze organisaties werken op een innovatieve manier samen door hun processen op elkaar af te stemmen en daarmee de zorg efficiënter en toekomstgerichter te maken. De organisaties willen samen met de inwoners van Appingedam werken aan vernieuwende vormen van zorg die straks onderdeel worden van een zorgzame buurt en stad.  Het plan is onderdeel van het  Groninger Zorgakkoord, het convenant over kwalitatief goede zorg en behandeling dicht bij huis voor Groningers in het aardbevingsgebied dat in maart ondertekend is. De provincie draagt 80.179 euro aan dit project bij uit de subsidie die regionale verbetering van de zorg stimuleert.

Bewonersinitiatieven Zorg
Er gaat 40.000 euro subsidie naar twee kleinschalige bewonersinitiatieven die de zorg(-infrastructuur) verbeteren en inwoners beter in staat stellen voor elkaar te zorgen. Dit zijn het dorpshuis in Stitswerd en het schoolgebouw in Den Andel dat al gebruikt wordt als dorpswinkel en voor kleinschalige bedrijvigheid. Straks krijgt het ook een plek waar zorgvragen en -aanbod bij elkaar komen.

Back to top button