Provincie investeert in minder stikstofuitstoot melkvee

Groningen РDe provincie Groningen investeert 29.000 euro in een proef van de gebiedscoöperatie Westerkwartier met verbeterd veevoer. Gedurende acht maanden krijgen de koeien van twee melkveehouders in de regio een natuurlijk voedingssupplement. Onderzocht wordt in hoeverre dit de gezondheid en daarmee het welzijn van de dieren verbetert en welk effect het heeft op de vlees- en melkproductie, de opbrengst en de stikstofuitstoot. De provincie wil koploper zijn in de ontwikkeling van duurzame landbouw, waarbij niet alleen economisch belang, maar ook dierenwelzijn en het milieu belangrijk zijn.

Er wordt gemeten bij twee groepen van ieder 30 melkkoeien. Een deel van deze dieren krijgt het voedingssupplement toegevoegd aan het huidige rantsoen. Het gaat om aminozuren, die noodzakelijk zijn voor de conditie van spieren, pezen, organen, klieren, klauwen en vacht. De verwachting is dat dit een verbetering gaat opleveren voor het gehele bedrijf, maar ook voor melk- en vleesverwerkers en de consument, doordat het vlees en zuivelproducten van hogere kwaliteit zijn.

Krachtvoer
Het voer dat de koeien krijgen bevat veel eiwitrijke soja. De dieren moeten hier veel van eten om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Dit zorgt voor extra stikstofuitstoot. De verwachting is dat de koeien met het voedingssupplement, minder soja hoeven te eten, waardoor ze minder stikstof uitstoten. Regionaal verdienmodel
Wanneer de effecten positief zijn, wordt de mogelijkheid uitgewerkt om het supplement regionaal te produceren en verwerken. Dit wordt mogelijk een nieuw verdienmodel voor de regio, met als uiteindelijk doel gezonde koeien, vitale bedrijven en minder schade voor het milieu.

Aanpak stikstofproblematiek
Rijk en provincies werken samen, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan een integrale stikstofaanpak. Een aanpak waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven. Naast maatregelen voor natuurherstel, investeert de provincie ook in innovatieve maatregelen die de stikstofuitstoot doen afnemen en die bijdragen aan perspectief voor bijvoorbeeld de landbouwsector.

Back to top button