Provinciale politiek komt op 8 maart met gezamenlijke reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning

Delfzijl – De gemeenteraden, Provinciale Staten en colleges van de aardbevingsregio in de provincie Groningen zullen op woensdag 8 maart gezamenlijk reageren op de parlementaire enquête aardgaswinning. De uitkomsten van deze enquête zijn op vrijdag 24 februari gepresenteerd. Het rapport wordt momenteel door de lokale en provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders bestudeerd om vervolgens met een inhoudelijke reactie te kunnen komen.

Voor de raden, Staten en colleges staan het belang van de inwoners en met name het perspectief voor de jonge generatie Groningers voorop. Zij zijn gebaat bij een stevige versnelling in het schadeherstel en de versterking op basis van rechtvaardige procedures. In de gezamenlijke reactie op de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie zullen de lokale en provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders daarom hun steun aan de inwoners van Groningen benadrukken.

De gezamenlijke bijeenkomst van de raden, Staten, colleges en waterschappen waarin het statement wordt afgegeven vindt plaats op woensdag 8 maart om 20.00 uur in De Molenberg in Delfzijl. Hiervoor zijn alle Tweede Kamerleden die het woord voeren over de gaswinning uitgenodigd.Back to top button