Project budgetmaatjes van SWD ontvangt € 26.412,- van het Skanfonds

Delfzijl – Stichting Welzijn & Dienstverlening (SWD) heeft een bijdrage van € 26.412,- ontvangen van het Skanfonds om een budgetmaatjesproject te starten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen die in een schuldensituatie zitten of er net uit zijn en ondersteuning nodig hebben om niet weer opnieuw in de schulden te raken. Diverse organisaties hebben aangegeven hun cliënten wel weer op de rit te kunnen helpen, maar daarna weer te moeten loslaten, terwijl ze eigenlijk langer ondersteuning nodig zouden hebben. Het gaat om hulp bij het bijhouden van de post, overzicht houden over inkomsten en uitgaven en leren rond te komen van een beperkt budget. “Sommige mensen kunnen dit heel goed zelf, maar er zijn ook mensen die we vaak zien terugkomen, omdat ze bijvoorbeeld te veel andere zorgen aan hun hoofd hebben en daardoor weer het overzicht verliezen” vertelt een maatschappelijk werker. Ook heeft niet iedereen een netwerk om zich heen van bijvoorbeeld familie of vrienden. Omdat er niemand is die met hun mee kijkt en daardoor ook vroegtijdig kan signaleren wanneer het mis dreigt te gaan, lopen de schulden al weer snel op en komen mensen opnieuw in de problemen. Met de inzet van een budgetmaatje wil SWD dit voorkomen. De mensen die hiervoor in aanmerking komen worden verwezen door diverse hulpverleningsinstanties.

Het budgetmaatje is een vrijwilliger die eerst een training krijgt aangeboden. Daarna wordt de vrijwilliger gekoppeld aan iemand die deze inzet nodig heeft. De begeleiding duurt kort als het kan, maar lang als het moet. Zo ontstaat er een vangnet waardoor mensen financiële stabiliteit in hun leven behouden.

SWD is op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor graag willen inzetten. Als u belangstelling heeft voor dit project of graag vrijwilliger wilt worden, kunt u contact opnemen met de coördinator. Elders in deze krant vindt u een wervingsadvertentie voor budgetmaatjes.

Skanfonds is een landelijke fonds dat zich sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Vanuit de visie dat ieder mens telt wil Skanfonds mensen bewegen naar elkaar om te zien. Er zijn gelukkig veel initiatieven die zich inzetten voor de kwetsbaren in hun omgeving. Mensen die al omkijken naar de ander. Die initiatieven steunt Skanfonds al 57 jaar met geld, kennis en energie. Op deze manier versterkt je zowel de kwetsbare mens, als ook de samenleving als geheel. En dat draagt bij aan onze droom: een menselijke en sterke samenleving waarin we naar ieder mens omkijken. Voor meer informatie: www.skanfonds.nl

Back to top button