Principeakkoord versterken 1650 huurwoningen in aardbevingsgebied

Appingedam – Er is een principeakkoord bereikt tussen acht woningbouwcorporaties, de ministeries van BzK en EZ, de NAM en Centrum Veilig Wonen over het bouwkundig versterken van 1650 huurwoningen in de provincie Groningen. Na de zomervakantie start een pilot met 150 gezinswoningen uit de jaren ’60 en ’70. Als de uitvoering goed verloopt wordt daarna verder gegaan met een grootschalige aanpak van 1500 woningen. Naast het versterken worden de woningen ook comfortabeler en betaalbaarder omdat isolerende maatregelen worden getroffen.

Versterken begint met inmeten
Inmiddels zijn bewoners van een aantal woningbouwcorporaties geïnformeerd over het versterken en comfortabeler maken van hun woningen. Naast de zgn. rijtjeswoningen worden na de pilotperiode ook enkele woonzorgcomplexen in het gebied aangepakt. Het gaat hierbij om bouwcomplexen met verdiepingen. Alle bewoners ontvangen tijdig informatie over de aard en de omvang van de werkzaamheden van hun woningbouwcorporatie.

De versterkingswerkzaamheden beginnen met het inmeten. Deze metingen zijn nodig om de versterkingen op maat te kunnen maken. Op een later tijdstip en pas wanneer de bewoners op de hoogte zijn gesteld, beginnen de werkzaamheden. Woningbouwcorporaties en Centrum Veilig Wonen streven ernaar de werkzaamheden zoveel mogelijk te laten uitvoeren door lokale bouwbedrijven. Hierdoor kan werkgelegenheid worden gerealiseerd in de regio en een nieuwe dynamiek ontstaan op het terrein van industriële aanpak van het versterken, verduurzamen en verbeteren van woningen.

Veilig, betaalbaar en duurzaam wonen
De woningcorporaties willen een substantiële bijdrage leveren aan het versterken en veilig maken van de woningvoorraad. De woningcorporaties in het aardbevingsgebied vinden het belangrijk ervoor zorg te dragen dat de bewoners in de regio niet alleen de lasten dragen van de aardbevingen maar ook profijt hebben van het versterken. Dit is mogelijk door het versterken te combineren met het herstellen, het verbeteren en het verduurzamen van woningen. Daarbij is het de inzet het zo uit te voeren dat bewoners  in hun woning kunnen blijven wonen. Het versterken is ook een kans om deze woningen een nieuwe ‘gezicht’ te geven en het karakter van de dorpen en wijken te verbeteren door variatie aan te brengen. Met deze versterkingsopgave willen de woningcorporaties in de huursector ervaring opdoen: deze kennis wordt beschikbaar gesteld aan eigenaar-bewoners. Particuliere woningeigenaren kunnen ‘meeliften’ op die plannen. Hierdoor kan ook een energietransitie in de particuliere sector worden gerealiseerd door het versterken te combineren met verduurzamen.

Deelnemende woningbouwcorporaties
De betrokken woningbouwcorporaties zijn: Stichting Uithuizer Woningbouw (Eemsmond), Woningstichting de Delthe (Eemsmond), Woongroep Marenland (Appingedam, Eemsmond, Loppersum en Delfzijl), Woningstichting Groninger Huis (Menterwolde, Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum, Eemsmond, Loppersum, De Marne, Ten Boer en Winsum), Stichting Woningbouw Slochteren (Slochteren), Woningcorporatie Acantus (Noordoost en Oost Groningen), Woonzorg Nederland. Betreffende gemeenten: Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum, Winsum.

Back to top button