Prestatieafspraken woningmarkt Appingedam

Appingedam – Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Huurdersvereniging De Maren, Huurdersadviesgroep Woonstichting Groninger Huis en de gemeente Appingedam hebben 26 november de Prestatieafspraken 2019 voor de woningmarkt in Appingedam ondertekend.

De afgelopen periode zijn gezamenlijk afspraken opgesteld om de woningmarkt in Appingedam aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De bijzondere positie van Appingedam in de regio komt in de lokale prestatieafspraken tot uiting. De focus ligt op een kwalitatieve opgave gericht op veiligheid (versterkingsopgave) en diversiteit van de huurwoningvoorraad. Daarbij wordt ingezet op energiezuinige, generatiebestendige woningen en een betaalbare woningvoorraad.

Vitale woningmarkt
De ondertekening van de prestatieafspraken Appingedam betekent dat de betrokken organisaties zich zullen inspannen voor een vitale woningmarkt in Appingedam. Wethouder Usmany-Dallinga: “De Prestatieafspraken zijn in een goede samenwerking tot stand gekomen. Partijen zetten zich in voor goed huren in Appingedam.”

Back to top button