Politieke partij Groningen Centraal doet aangifte tegen bestuurders en bedrijven

GroningenDe nieuwe politieke partij Groningen Centraal! doet, samen met een aantal individuele belanghebbenden vandaag aangifte tegen een aantal vooraanstaande personen en bedrijven wegens het schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van Groningers, de Grondwet en de Nederlandse strafwet alsmede voortgezette (pogingen tot) vernieling, misdrijven tegen het leven gericht. Bij al deze (pogingen tot) misdrijven is tenminste sprake van voorwaardelijk opzet, dat wil zeggen dat de personen tegen wie aangifte wordt gedaan willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaarden en op de koop toenemen dat door hun toedoen of nalaten de hiervoor genoemde misdrijven gepleegd dan wel voltooid kunnen worden terwijl zij op grond van hun verantwoordelijkheden verplicht zijn hier maatregelen tegen te nemen.

Sinds het rapport van de Onderzoek raad Voor de Veiligheid(OVV) gepubliceerd werd op 18 februari jongsleden, is duidelijk dat de centrale overheid de veiligheidsbelangen van Groningers niet ter harte neemt of heeft genomen. Lokale bestuurders mogen dus niet langer vertrouwen op Den Haag. Ze moeten hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Groningen Centraal! eist dat zij dat NU doen! Groningen Centraal! gelooft niet dat het strafrecht de oplossing voor alle maatschappelijke problemen is, maar als de centrale overheid tekort schiet in het beschermen van zoiets fundamenteels als veiligheid dan zijn krachtige signalen nodig om alle overheidsorganen en deelnemers (Shell en NAM) ervan te doordringen dat ook zij verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden zullen worden voor de gevolgen.

Nette Kruzenga, lijsttrekker van Groningen Centraal! “Het is ongelooflijk dat lokale bestuurders zo passief zijn in het beschermen van hun burgers. Van hen wordt veel meer verwacht, zeker nu vaststaat dat Den Haag het niet doet. Ik laat mijn mede-Groningers niet als tweederangs burgers behandelen!”

Er word aangifte gedaan tegen de volgende personen en bedrijven
– Minister Henk Kamp, Minister van Economische Zaken,
– De heer Max van den Berg, Commissaris van de Koning,
– De heer Peter den Oudsten, Burgemeester van Groningen en Voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen
– De heer Albert Rodenboog, Burgemeester van Loppersum,
– De heer Emme Groot, Burgemeester van Delfzijl,
– Mevrouw H.K. Pot, Burgemeester van Appingedam
– Mevrouw Marijke van Beek, Burgemeester van Eemsmond
– De heer drs. H. Bakker, Burgemeester van Bedum,  gedeeltelijk samenwerkend met dhr. Bert van der Veen, directeur van CBS de Regenboog te Bedum
– De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
– Shell Nederland B.V. in haar capaciteit van enig bestuurder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij

 Back to top button