Plasterk reikt eerste elektronische identiteitskaart uit

Den Haag – De eerste elektronische identiteitskaart is maandag door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgereikt aan een inwoner van Den Haag. Hiermee kan hij diensten afnemen van de overheid op internet, zoals het aanvragen van toeslagen of vergunningen. Dat kan nu via DigiD, maar het kabinet wil het mogelijk maken dat ook met andere middelen kan worden ingelogd. Hiermee wordt extra beveiliging tegen cybercrime en identiteitsfraude toegevoegd in vergelijking met het bestaande DigiD. Dit maakt internetdiensten mogelijk die hogere eisen aan beveiliging stellen. Ook zijn mensen niet meer afhankelijk van één inlogsysteem.

De werking van de elektronische identiteitskaart wordt eerst getest, als ook de werking van een elektronisch rijbewijs. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een chip op de kaart, waarvan de gegevens uitgelezen worden met een kaartlezer. Daarnaast vinden er pilots plaats met private inlogmiddelen voor digitale overheidsdiensten, bijvoorbeeld met een mobiele app. Na de evaluatie van de pilots neemt het kabinet een definitief besluit over de inzet van deze inlogmiddelen.
In de pilot in Den Haag, waar maandag het startsein plaats vond, kunnen 500 proefpersonen een elektronische identiteitskaart gebruiken om in te loggen via het inlogscherm van DigiD. In Eindhoven en Groningen gebeurt dit met nog eens 1.000 proefpersonen met een elektronisch rijbewijs. Aan de pilot met private inlogmiddelen doen maximaal 30.000 proefpersonen mee bij een twintigtal overheden en bedrijven, onder andere de Sociale Verzekeringsbank, Den Haag en KPN starten als eerst.

Back to top button