Plannen om spuisluis in het Oude Eemskanaal bij Farmsum om te bouwen tot een sluis voor recreatievaart

Farmsum – Er zijn plannen om de spuisluis in het Oude Eemskanaal in Farmsum om te bouwen tot een sluis voor recreatievaart. Het plan is onderdeel van het project ‘Eemszijlen’ waaraan de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, de gemeente Eemsdelta, het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat en Groningen Seaports meedoen.

De huidige spuisluis en spuivoorziening in Delfzijl moeten wel een andere plek krijgen mochten deze plannen doorgaan. In het project ‘Kustontwikkeling Eemszijlen’ worden deze mogelijkheden onderzocht, er wordt gekeken naar de Groote Polder nabij Borgsweer. Momenteel bevindt het project zich in een verkennende fase, hieruit moet blijken of het plan haalbaar is en op wat voor termijn het kan worden uitgevoerd.

De Groote Polder, een binnendijks gebied van 40 hectare tussen Borgsweer en Termunterzijl, gaat komende jaren op de schop. Er zijn maatregelen in het gebied nodig om in te spelen op klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. Het idee is om de Groote Polder te verbinden met de Eems-Dollard.

De plannen kunnen op z’n vroegst pas over tien jaar worden uitgevoerd. Momenteel worden omwonenden van de omgeving ge├»nformeerd over de plannen en gevraagd om mee te denken.

Back to top button