Plak maar een kleurplaat over die scheur in de kinderkamer; flatbewoners Delfzijl uiten bezorgdheid over bevingsschade en onderhoud tijdens bijeenkomst

Delfzijl – Zaterdagmiddag verzamelden bewoners van de flat aan de Vlamoven in Delfzijl zich om hun bezorgdheid te uiten over de bevingsschade en het achterstallig onderhoud aan hun gebouw. De bijeenkomst, die een dertigtal deelnemers trok, was een reactie op de groeiende ongerustheid onder de bewoners.

Vertegenwoordigers van het Instituut Mijnbouwschade (IMG), gemeenteraadsleden en een afgevaardigde van de eigenaar van de flat waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst deelden bewoners hun persoonlijke ervaringen en drongen ze aan op snelle actie van zowel het IMG als de eigenaar om duidelijkheid te verschaffen over wanneer ze weer met een veilig gevoel in hun woning kunnen verblijven. Judith Reintsema, een van de bewoners, deelde haar emoties: “Afgelopen week kwam mijn zoon huilend naar me toe. Hij zei: ‘Mama, als het gebouw instort, dan kan ik mijn knuffels niet meer vinden.’ Hoe leg ik dit uit aan mijn kind?”.

Plak maar een tekening over de scheuren
In de kinderkamer zijn de scheuren goed zichtbaar. In een gesprek met een medewerker van het IMG werd voorgesteld om er een poster of leuke kleurplaat overheen te plakken om de scheuren te verhullen. Dit leidde tot grote woede bij Judith en haar buren, omdat zij vinden dat het IMG de angst van een kind niet serieus neemt.

De scheuren in de kinderkamer

Flatbewoner Jakob Puister sprak namens veel bewoners tijdens de bijeenkomst en uitte zijn frustratie over het gebrek aan communicatie van zowel het IMG als de eigenaar, Peter Bax. Bax werd vertegenwoordigd door Niek Zwiers van HALO Vastgoed, die belast is met de aardbevingsschade en communicatie met het IMG en de bewoners.

Hoewel de communicatie tussen bewoners en Zwiers vlot verloopt, benadrukken Puister en andere bewoners de noodzaak van concrete actie om hun zorgen weg te nemen.

Sinds februari is de Vlamoven flat achter bouwhekken verborgen nadat er melding werd gemaakt van een acuut onveilige situatie (AOS), waarbij loskomende bakstenen op de grond vielen en de scheuren in de flat groter werden. Hoewel er geen structurele problemen werden gevonden, blijven de bewoners bezorgd omdat de scheuren blijven groeien.

Voorafgaand aan de melding van de AOS was er al een jaar eerder schade gemeld aan de flat, maar deze melding werd nooit door het IMG behandeld. Na de melding van de AOS is er versnelling gekomen in het dossier.

Vertegenwoordigers van het IMG, Amarens Hamming en Stefan Wesselink, gaven aan te luisteren naar de zorgen van de bewoners. Het IMG zal vanaf 1 mei beginnen met het opnemen van de schade in het gebouw, waarbij eerst de buitenkant met behulp van een drone wordt geïnspecteerd.

SP Kamerlid Sandra Beckerman zet zich in voor de bewoners
“Vrijdag gingen in heel Groningen de vlaggen uit omdat de gaskraan werd gesloten, maar hier niet,” zegt Kamerlid Sandra Beckerman (SP). In februari heeft ze vragen gesteld over de flat aan staatssecretaris Vijlbrief, is ze er al meerdere keren langs geweest, en ook zaterdag was ze aanwezig om de bewoners bij te staan.

De bewoners hebben een lijst met eisen opgesteld gericht aan het IMG, de eigenaar en de gemeente, waaronder duidelijkheid over het begin van het aanpakken van de schade, tijdelijke huisvesting tijdens werkzaamheden en een datum waarop de eigenaar iets gaat doen aan het achterstallig onderhoud.

Huurkorting
De bewoners van de flat overwegen een huurkorting aan te vragen als er op korte termijn geen duidelijkheid wordt gegeven. Het woongenot en het gevoel van veiligheid zijn ernstig beschadigd.

Handtekening
Na enige discussie zetten Zwiers en Hamming hun handtekening onder enkele punten van de eisenlijst, maar benadrukten dat andere punten bij andere partijen liggen. Ondanks de aanwezigheid van vertegenwoordigers blijven de bewoners bezorgd en vragen zij om concrete acties om hun veiligheid te waarborgen.

Back to top button