Pioniers gezocht voor zilte landbouwgrond Dubbele Dijk

Bierum – Voor het gebied in het noorden van de provincie Groningen is de provincie op zoek naar 2 of 3 ondernemers die daar aan de slag willen met zilte landbouw en aquacultuur (bijvoorbeeld schaal- en schelpdieren en waterplanten). Inschrijven op de aanbesteding kan van 7 februari tot en met 23 mei. Op 4 juli is bekend welke ondernemers hier aan de slag kunnen.

Met het pilotproject Dubbele Dijk wil de provincie Groningen onderzoeken of in het gebied tussen twee dijken rendabele zilte teelten ontwikkeld kunnen worden. Hiervoor zoekt het project ondernemers en bedrijven die met de nodige ervaring en lef bereid zijn om vanaf 2021 voor een periode van maximaal 20 jaar in dit pioniersgebied te investeren in zilte teelt en/of mariene aquacultuur. Tussen beide dijken is ca 8 ha bestemd voor zilte teelt (droge gronden) en ca 20 ha voor aquacultuur.

Dubbele Dijk
De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl van 12 km lengte wordt versterkt om de veiligheid van de inwoners van Groningen te garanderen. De provincie Groningen heeft samen met het waterschap Noorderzijlvest een nieuwe, innovatieve dijk ontwikkeld: de Dubbele Dijk. Bij Bierum komt over een lengte van ongeveer 2.5 km een tweede dijk achter de zeedijk. Tussen beide dijken wordt getijdewater ingelaten. Het zuidelijke deel van dit gebied is bedoeld voor slib-invang en natuurontwikkeling, het noordelijke gedeelte wordt met deze aanbesteding beschikbaar gesteld voor de teelt van zilte landbouw en aquacultuur. Zo ontstaat er een gebied met een veilige dijk dat tegelijkertijd  goed is voor de natuur, landbouw en recreatie.

Eems-Dollard 2050
Het project Dubbele Dijk is een onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050, waarvan de provincie Groningen een van de partners is. Doel is om gezamenlijk te werken aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard – door slib te onttrekken – en de balans met economische activiteiten in het gebied te verbeteren.

Meer informatie
Op www.tendernet.nl (Exploitatie van het Tussengebied met zilte landbouw en/of aquacultuur (onderdeel van het “Pilotproject Dubbele Dijk”) staat de informatie over de aanbesteding.

Kijk op voor meer informatie over de Dubbele Dijk op www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl en www.eemsdollard2050.nl.

Back to top button