Pedagogisch medewerkers Kids2b Delfzijl geslaagd voor taaltoets

Delfzijl – Donderdagavond werden de pedagogisch medewerkers van Kids2b, werkzaam in de peuterspeelzalen in de gemeente Delfzijl, in het zonnetje gezet vanwege het behalen van een taaltoets. Na een traject van ongeveer zes maanden zijn alle negentien deelnemers geslaagd voor de toetsen op de onderdelen spreken, lezen en schrijven. Het taaltraject dat verzorgd is door Timpaan Onderwijs maakt onderdeel uit van een landelijk actie om het taalniveau van pedagogische medewerkers te verhogen.

Verhogen taalniveau volwassenen in belang van kinderen
Bij jonge kinderen is de taalontwikkeling in volle gang. Die ontwikkeling verloopt spontaan, maar goede interactie is daarbij onontbeerlijk. Kinderen leren van elkaar, maar vooral ook van de volwassenen waarmee zij omgaan. Wethouder Jan Menninga: “Pedagogisch medewerkers vormen voor kinderen een rolmodel waaraan zij hun eigen taalgebruik spiegelen. Daarom is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers, die werkzaam zijn in de peuterspeelzalen, de Nederlandse taal goed machtig zijn. Alleen dan kunnen zij kinderen de rijke en de correcte taal aanbieden die zij nodig hebben en ze van goede feedback voorzien tijdens de gesprekken die ze moeten voeren.”

Feestelijke afsluiting van het taaltraject
Na een succesvol taaltraject waarbij alle negentien pedagogisch medewerkers een enorme inzet en betrokkenheid hebben getoond, vond er donderdagavond een feestelijke afsluiting plaats. De pedagogisch medewerkers namen hun certificaat in ontvangst en werden feestelijk toegesproken worden door de directeur van Kids2b en de wethouder.

Back to top button