Overlastgevende asielzoekers worden ondergebracht bij Handhaving en Toezichtslocatie in Hoogeveen

Den Haag – Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken worden voortaan ondergebracht in een zogeheten Handhaving en Toezichtslocatie (HTL) in Hoogeveen. Overlastgevers krijgen een strikt gebiedsgebod opgelegd, zolang ze in de HTL verblijven. Hiermee wordt de overlast voor de omwonenden en in de buurt gevestigde winkeliers weggenomen. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Hoogeveen en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie), zo meldt zij woensdag aan de Tweede Kamer.

Met de mogelijkheid om overlastgevende asielzoekers over te plaatsen naar de HTL wordt streng opgetreden tegen onaanvaardbaar gedrag van overlastgevende asielzoekers. Ook wordt de veiligheid van bewoners en medewerkers op de reguliere azc’s vergroot, omdat ernstige overlastgevers worden overgeplaatst naar de HTL. In de HTL geldt een strenger regime, gericht op begrenzing.

Tot nog toe werd voor ernstige overlastgevers gewerkt met Extra Begeleiding- en Toezicht Locaties (EBTL), die sinds twee jaar als pilot in Amsterdam en Hoogeveen gevestigd waren. In die pilot is veel kennis en ervaring opgedaan met deze speciale opvangvorm, maar er bleek meer nodig om te zorgen dat er in de gemeente geen sprake was van overlast. Daarom is besloten te stoppen met de EBTL.

Gebiedsgebod
Het gebiedsgebod zal worden aangescherpt. In de praktijk betekent dit dat de bewoners alleen nog maar op het terrein van de HTL verblijven. Aan de bewoners van de HTL zullen op de locatie (winkel)faciliteiten en andere voorzieningen worden aangeboden, zodat er geen noodzaak is het terrein te verlaten. Boa’s zullen het gebiedsgebod handhaven. 

Staatssecretaris Broekers-Knol is de gemeente Hoogeveen erkentelijk voor de medewerking aan de HTL. ‘Dit is een lastige doelgroep, dus het vergt heel wat van een gemeente om deze te willen opvangen. We hebben goede afspraken gemaakt om overlast te voorkomen.’ Ook burgemeester Karel Loohuis is tevreden: ‘Voor onze inwoners is het belangrijk dat zij geen overlast hebben. Ik heb er vertrouwen in dat dit met deze afspraken goed haalbaar is.’

Aanpak van overlast
De meeste asielzoekers in Nederland veroorzaken geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dit is onaanvaardbaar, ook omdat het draagvlak voor het asielsysteem wordt ondermijnd. Daarom wordt er door Rijk, provincies, gemeenten, politie, OM, het COA, de DT&V en de IND gezamenlijk ingezet op het tegengaan van overlast.

Zo zijn er ketenmariniers aangesteld, die zich zowel landelijk als regionaal inzetten om overlast terug te dringen. Ook stelt de staatssecretaris 1 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen om overlast tegen te gaan. Daarnaast wordt met de Top X-aanpak gewerkt, waardoor de zwaarste groep overlastgevers door middel van een landelijke lijst goed in beeld is en intensief kan worden aangepakt. Ook wordt voortaan eerder bekeken of vreemdelingenbewaring mogelijk is in het geval van een vertrekplicht.

Lokaal wordt door gemeenten en politie gewerkt met het opleggen van gebiedsverboden en het invoeren van een meldplicht. Bij crimineel gedrag is uiteraard het strafrecht van toepassing waarbij indien mogelijk snelrecht wordt toegepast. Back to top button