Opwaardering gebied Termunterzijldiep vergroot toeristische aantrekkelijkheid

TermunterzijlIn het dorp Termunterzijl starten diverse projecten om de toeristische aantrekkelijkheid van het dorp en het omringende gebied te vergroten. Al deze projecten vallen onder ‘Vaarroute Blauwestad- Termunterzijl-Delfzijl’. Daarin heeft de Provincie Groningen het voortouw; de gemeente Delfzijl treedt als cofinancier op.

Het gaat om de volgende projecten:
ophogen fietsbrug Lalleweer tot 3,75 m;
ophogen vaste brug N992 tot 3,75 m;
aanleg van een aantal recreatieve voorzieningen in het Termunterzijldiep (o.a. bij Scheveklap en Wartumer klap), in het Eemskanaal (Delfzijl) en Damsterdiep (Appingedam) en in de havens van Termunterzijl en Farmsum (‘t Dok). Het gaat om steigers, aanlegplaatsen (ook enkele voor overnachting) en voorzieningen op de wal (o.a. parkeerplaatsen, havenfaciliteiten) De voorzieningen zijn er op gericht om een optimale uitwisseling van vaar-, fiets- en wandelrecreatie mogelijk te maken.

Daarnaast financiert de gemeente mee in de ontwikkeling van een visserijmuseum in Termunterzijl, de aanleg van toeristische bewegwijzering in Termunterzijl en de aanleg van een monument voor verdronken vissers. Stichting Visserijmuseum neemt hierin de initiatieven.

Toegankelijk voor toeristen en recreanten
De doelstelling van het project is het verbeteren van de toegankelijkheid van Oost-Groningen en het Eemsdelta gebied voor (vaar)toeristen en (vaar)recreanten. Met de vaarverbinding ontstaan voor vaarrecreanten in de provincie Groningen meer mogelijkheden om rondjes te varen, ook met grotere boten en in een afwisselend landschap. De opwaardering van het Termunterzijldiep tot een
volwaardige vaarroute draagt bij aan het ontwikkelen van een sterkere economie, onder andere door recreatieve en toeristische bestedingen verder te stimuleren en gebieden toeristisch en recreatief toegankelijker te maken. Voor Delfzijl en Termunterzijl wordt verwacht dat het project een extra stimulans gaat betekenen voor het toerisme.

Blauwe passage
Het project Opwaardering Termunterzijldiep hangt samen met de ‘Blauwe Passage’. De Blauwe Passage, de ontsluiting van het Oldambtmeer aan de noordkant, is een versnellingsproject: het project is al in volle uitvoering en zal voor het vaarseizoen in 2015 worden opgeleverd. Het project Opwaardering Termunterzijldiep moet hierop gaan aansluiten. Anders blokkeren de twee
Termunterzijlster bruggen het beoogde vaarrondje. Met deze opwaardering wordt het recreatief vaarnetwerk rond de Blauwestad uitgebreid. Door de alternatieve route ontstaat een vaarrecreatief gebied met meer routes en bestemmingen en met meer afwisseling tussen groot en klein, binnen- en buitenwater, stedelijke en landelijke omgeving.

Start in 2015
De werkzaamheden voor het ophogen van de bruggen en de aanleg van de steigers starten in 2015, uiterlijk voor de start van het vaarseizoen 2016 moet de vaarroute gereed zijn inclusief opgehoogde bruggen.

Stichting Visserijmuseum verwacht hun projecten in 2015 uit te voeren.

 Back to top button