Online bijeenkomst voor inwoners over toekomst gemeente Het Hogeland

Het Hogeland – Op dinsdagavond 25 augustus organiseert de gemeente Het Hogeland om 19.30 uur een online bijeenkomst voor al haar inwoners. Het beschikbare geld vanuit Nationaal Programma Groningen is bedoeld om te investeren in de toekomst van Groningen. Het Hogeland heeft daarom in het lokaal programmaplan ‘De Kop op ’t Hogeland’ zes thema’s beschreven die moeten bijdragen aan de toekomst van de gemeente.

Dit  plan is onderwerp van gesprek tijdens deze eerste bijeenkomst, waarna nog meer zullen volgen. Via het YouTube-kanaal van de gemeente is de bijeenkomst op 25 augustus live bij te wonen. 

In de online bijeenkomst neemt de gemeente de Hogelandsters mee in het lokale programmaplan en vraagt ze hierin actief mee te denken en met ideeën te komen. Het gesprek gaat over onderwerpen die de toekomst van de inwoners raakt, zoals bedrijvigheid en innovatie, een leven lang ontwikkelen, landelijk en karaktervol wonen, laagdrempelige zorg en mobiliteit.

In de komende jaren kunnen inwoners zelf ideeën inbrengen en daarover meepraten. Op 25 augustus start de gemeente daarmee. Dit is het begin van een lang traject waarin veel ideeën voorbij gaan komen, hoopt de gemeente. In het najaar is er al een vervolg en kunnen inwoners deelnemen aan online ‘experttafels’ voor een eerste verdieping.

Diverse sprekers komen 25 augustus aan het woord, waaronder burgemeester Henk Jan Bolding en andere betrokkenen vanuit de gemeente. Ook laat de gemeente een aantal concrete projecten zien, zodat men weet waar de eerste gelden volgens ‘Het Hogeland’ naar toe moeten gaan. Kijkers kunnen live vragen stellen via de chat en WhatsApp.

Het Hogeland in 2030
“De bijdrage van Nationaal Programma Groningen biedt de gemeente ruimte om te investeren in de welvaart van het gebied. Het Hogeland werkt samen met haar inwoners hard aan een leefbare regio, nu en in de toekomst. Het is een ruimtelijk gebied met kansen én uitdagingen zoals de vergrijzing en de gevolgen van de Groninger gaswinning.” zegt burgemeester Henk Jan Bolding.

In het lokaal programmaplan ‘De kop op ’t Hogeland’ beschrijft de gemeente hoe de toekomst er in 2030 uit kan zien aan de hand van zes thema’s: ‘Toekomstbestendige bedrijvigheid’, ‘Leven Lang Ontwikkelen’, ‘Wonen & Leven op de Wierden’, Zorgen voor & met elkaar’, ‘Het Hogeland goed verbonden’ en ‘Pronkjewailen op ’t Hoogelaand’.

Samen met de inwoners
“Hoewel 2030 nog ver weg klinkt, start de gemeente nu het gesprek met haar inwoners, want iedereen vindt iets van onze toekomst en daar kun je niet vroeg genoeg over in gesprek gaan,” aldus Bolding.

Meer informatie en het lokaal programmaplan zijn te vinden op www.hethogeland.nl/kopophethogeland.

Back to top button