Onderzoek toont impact coronacrisis aan in regio Groningen en Noord-Drenthe

Groningen – De economie in de gemeente en de provincie Groningen en in de regio Groningen-Assen wordt net als de rest van Nederland geraakt door de coronacrisis. Ook hier heeft de crisis impact op diverse sectoren, zoals horeca, detailhandel en transport. De coronamaatregelen hebben in het onderzochte gebied een negatief effect van € 392 miljoen per maand.

Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. Om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de impact die de coronacrisis heeft op de regionale economie, hebben de provincie Groningen, de gemeente Groningen en Regio Groningen-Assen (RGA) gezamenlijk de hulp van dit bureau ingeroepen. In het onderzoek is geen rekening gehouden met de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld via de NOW-regeling. Er is in dit onderzoek alleen gekeken naar wat de maximale impact kan zijn als er geen overheidsmaatregelen zouden zijn. De werkelijke impact op onder andere de werkgelegenheid zal dus waarschijnlijk lager uitvallen.

Paul de Rook, wethouder Economie van de gemeente Groningen en bestuurder van Regio Groningen-Assen: “We weten natuurlijk al dat de coronacrisis er behoorlijk inhakt in Nederland. Ook in onze regio. Veel van onze lokale ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband zien hun inkomen grotendeels wegvallen. Dat is vreselijk voor hen en ik vind dat we moeten nadenken over hoe wij ons op de nieuwe situatie kunnen aanpassen. Daarvoor is het nodig om een inschatting te maken van de economische impact, ook al is deze nog zeer onzeker.”

IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde Economie van de provincie Groningen: “De huidige situatie zorgt bij veel ondernemers voor grote acute onzekerheid. De crisis raakt onze economie breed, al valt het de onderzoekers op dat de klap in Groningen relatief iets minder hard aankomt dan in de rest van Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de werkgelegenheid in onze provincie flink geraakt kan worden. Dit onderzoek houdt echter geen rekening met de ondersteunende maatregelen van de rijksoverheid. We gaan ervan uit dat er daardoor minder banen verloren zullen gaan, al houden we rekening met een toename van de werkloosheid eind dit jaar. Als provincie onderzoeken we in hoeverre we maatregelen kunnen nemen ter aanvulling op het rijkspakket.”

Enkele bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • De maatregelen hebben een negatief effect van € 324 miljoen op de economie van de provincie Groningen (in termen van toegevoegde waarde/bbp) voor elke maand dat de crisis voortduurt. Dit is een effect van -1,3 procent van het bruto regionaal product per maand dat de beperkende maatregelen moeten worden voortgezet. Voor de RGA is dit per maand € 319 miljoen, oftewel -1,2 procent van het bruto regionaal product. Opgeteld gaat het voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen om een negatief effect van € 392 miljoen per maand.
  • De economie van de provincie Groningen en de regio Groningen-Assen wordt relatief iets minder sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van de sector winning van aardolie en aardgas, de energiesector en enkele industriële sectoren. Deze sectoren zijn minder gevoelig voor de maatregelen tegen het coronavirus dan andere sectoren. Ook de zorg- en overheidssector zijn relatief groter en worden, op korte termijn, iets minder hard geraakt.
  • Het omzetverlies kan ook worden vertaald naar arbeidsjaren. In Nederland kan circa 24 procent van de banen direct of indirect geraakt worden door de maatregelen. Dit betreft in totaal 2,5 miljoen banen. Voor onze regio is het circa 22 procent van de banen die direct of indirect geraakt kunnen worden door de maatregelen. De betreffende werknemers kunnen door de genomen maatregelen minder productief zijn, waardoor het bovengenoemde negatieve effect op de economie ontstaat. Opgeteld gaat het voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen om 86.000 banen waarbij sprake kan zijn van productieverlies. Een deel van deze geraakte banen kan daarbij verloren gaan. Een verlies aan productiviteit hoeft namelijk niet direct te resulteren in ontslag. Ook voorkomen de huidige overheidsmaatregelen dat banen verdwijnen en de impact van dit effect is nog niet meegenomen.
  • Een eerste indruk is dat vooral banen in branches zoals uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, restaurants en cafés, in de detailhandel en in de transportsector worden geraakt door de crisis. De reisbeperkingen kunnen ook grote gevolgen hebben voor het aantal internationale studenten dat naar Groningen komt om te studeren, wat negatieve financiële gevolgen kan hebben voor de hogere onderwijsinstellingen in Groningen.

Het rapport geeft aan op welke sectoren de meeste impact wordt verwacht. Voor sommige sectoren zullen de klappen ook nog later kunnen komen. We moeten bovendien rekening houden met grote onzekerheden en daarmee zijn ook de cijfers onzeker.

Back to top button