Omstreden overslagstation voor aardgascondensaat blijft in Roodeschool

Roodeschool – Het overslagstation voor aardgascondensaat van Noord Gas Transport (NGT) in Roodeschool wordt niet verplaatst. Tot deze conclusie kwamen de betrokken partijen na uitvoerig overleg en een uitgebreide zoektocht naar alternatieven: de gemeente Eemsmond, de Provincie Groningen en NGT konden niet anders dan concluderen dat het financiële gat te groot is.

In een eerste fase is gekeken naar verplaatsing van het station naar de Eemshaven; dat bleek financieel onhaalbaar. Vervolgens is de optie ‘verplaatsing naar het ‘buitengebied’ van Roodeschool’ onderzocht. Planologisch was deze locatie echter te complex. Dorpsbelangen Roodeschool kwam met de variant ‘vervoer per vrachtwagen’. Deze optie was echter veel duurder en bovendien zou zoveel vrachtvervoer over de weg de veiligheid niet verbeteren. Een verplaatsing naar de Eemshaven kwam opnieuw in beeld toen Groningen Seaports (GSP) bij het dossier betrokken raakte en duidelijk werd dat de leidingen goedkoper getrokken konden worden. Na onderzoek van diverse spoor-ontsloten kavels in het havengebied luidde de conclusie (met de huidige kennis en stand van zaken), dat vestiging van het overslagstation in de uiterste zuidwesthoek van de Eemshaven technisch en ruimtelijk (bestemmingsplan) mogelijk zou zijn.

Financiën
Met die verplaatsing is een bedrag gemoeid van zo’n € 10 miljoen – de financiering hiervan is niet haalbaar. “Ik heb me maximaal ingespannen om tot een oplossing te komen”, zegt burgemeester Marijke van Beek. “Het is erg jammer dat het project technisch haalbaar is, maar dat het strandt op het onderdeel financiën. We hebben allemaal onze goede wil vertoond, maar als er geen geld is, houdt het op”.

Het overslagstation voor aardgascondensaat, dat sinds 1975 in Roodeschool ligt, is al lange tijd onderwerp van gesprek. Het ligt midden in Roodeschool en hoewel NGT aan alle eisen voldoet en een vergunning heeft, is het de wens van de inwoners dat het station verplaatst wordt. De gemeente Eemsmond maakt zich daar al jaren sterk voor. Met deze laatste poging komt er een einde aan de inspanningen van de gemeente om verplaatsing van het overslagstation vanuit Roodeschool naar de Eemshaven te realiseren.

Back to top button