Ommelander Ziekenhuis Groep en Zorgbelang tekenen samenwerkingsovereenkomst

Delfzijl – De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en Zorgbelang Groningen hebben donderdagmiddag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin hebben ze afgesproken de komende jaren nauw samen te werken als het gaat om de participatie van patiënten in de zorg die de OZG aanbiedt. Ook willen ze de positie van de individuele patiënten, maar ook van de patiëntenorganisaties, op die manier verder verstevigen.

De OZG levert ziekenhuiszorg in Noord- en Oost-Groningen. Daarbij vindt ze het van belang dat de patiënt centraal staat en dat er een permanent overleg zou moeten zijn met patiënten. Zorgbelang Groningen is samen met haar achterban (zorgvragers) hiertoe gesprekspartner. Zorgbelang werkt daarvoor samen met landelijke en regionale patiënten en consumentenorganisaties.

Albert Koeleman, voorzitter Raad van Bestuur van de OZG: “Ik ben erg blij met deze samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat het volstrekt normaal wordt in de zorg dat patiënten ook meedenken en –beslissen over de inrichting van de zorg en het zorglandschap in de regio. Samen met Zorgbelang kunnen we projecten en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om dat voor elkaar te krijgen.”

Edwin Klok, directeur Zorgbelang Groningen: “We hebben de afgelopen maanden al nauw samengewerkt bij de organisatie van allerlei informatiebijeenkomsten in de regio. Dat was goed en zinvol. Het geeft vertrouwen dat we op deze manier die samenwerking ook structureel bevestigen. We willen immers allebei hetzelfde: samen met de inwoners van het gebied de zorg op een goede manier inrichten en uitvoeren. Daarbij willen we de wensen en behoeften van patiënten en consumenten nog nadrukkelijker gebruiken.”

Back to top button