Ommelander Ziekenhuis en Dräger sluiten contract medische technologie

Scheemda – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Dräger hebben een langdurig contract gesloten voor levering van medische technologie voor de acute zorg. Hiermee is het ziekenhuis in ieder geval de komende 15 jaar verzekerd van voortdurend de nieuwste medische apparatuur voor hartbewaking, beademing en bewaking van vitale functies van baby’s, kinderen en volwassenen.

Het Ommelander Ziekenhuis heeft de ambitie om de patiënt zoveel mogelijk persoonlijke zorg te geven. De technologie dient de artsen en verpleegkundigen daartoe maximaal te ondersteunen. Om aan deze ambitie invulling te geven hebben medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis en Dräger de afgelopen periode nauw samengewerkt om de medische technologie aan te laten sluiten op de zorg die in het nieuwe ziekenhuis in Scheemda geleverd gaat worden.

Het resultaat van de samenwerking is naar de nieuwste inzichten; ergonomische medische technologie op maat, voor een (patiënt)veilige zorgomgeving. Naast medische apparatuur voor diagnose en therapie levert Dräger ook de systeeminfrastructuur en worden de zorgprofessionals opgeleid en met regelmaat bijgeschoold om het medisch technologisch systeem optimaal te kunnen bedienen of onderhouden.

Vernieuwing, doelmatigheid en transparantie staan binnen de samenwerking centraal. Het Ommelander Ziekenhuis en Dräger zullen regelmatig onderzoeken waar de zorg kan worden geoptimaliseerd door voortschrijdende of nieuwe inzichten, zodat ook in de toekomst voortdurend gebruik gemaakt kan worden van technologie die steeds aansluit bij een veranderende behoefte.

Het Ommelander Ziekenhuis wil zich vooral richten op de zorg van zijn patiënten en zich laten ‘ontzorgen’ door leveranciers met een bewezen staat van dienst en een innovatief portfolio.

Back to top button