Nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht

Nederland – Vanaf 1 juli geldt de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd. Om mensen te informeren over de wet en het belang van wederzijdse instemming voor én tijdens de seks, start vandaag een landelijke campagne.

In de nieuwe Wet seksuele misdrijven zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar. Ook online. En straffen zijn verhoogd. Voor aanranding en verkrachting hoef je niet meer te bewijzen dat je gedwongen werd. Ook seksuele intimidatie (offline én online) en sexchatting zijn strafbaar. Verkrachting kan niet verjaren. 

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid: “Seksueel grensoverschrijdend gedrag – zoals seksueel geweld, seksueel kindermisbruik en seksuele intimidatie – heeft ernstige en langdurige gevolgen voor mensen. Met de nieuwe wet stellen we een duidelijke norm: seks hoort altijd vrijwillig en gelijkwaardig te zijn. Offline én online. Iets wat we in de huidige tijd allemaal al normaal vinden, maar waar de huidige wet nog niet op aansloot. Iemand is strafbaar bezig als diegene weet – of had moeten weten – dat de ander niet wil, maar toch doorgaat. Door heldere grenzen te stellen en nog duidelijker te maken wat wel en vooral niet kan, kunnen we bijdragen aan meer veiligheid en meer vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Goede voorlichting over wat wel en niet kan én hoe belangrijk wederzijdse instemming is voor én tijdens de seks, is belangrijk. Want dat geeft rust en zekerheid voor alle twee. Daarom voeren we campagne.”

Het is strafbaar als:

  • je seksueel contact doorzet, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander geen seks wil
  • je iemand op intimiderende wijze seksueel benadert. Op straat, op openbare sites of sociale media. Of het strafbaar is, hangt onder andere af van de inhoud van de seksuele benadering. Maar ook van de duur, frequentie, omgeving en situatie.
  • je een kind onder de 16 jaar – of een kind van 16 of 17 jaar in een kwetsbare positie – seksueel benadert. Dus ook al voordat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting voor seksuele doeleinden. De politie kan hierdoor sneller optreden om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

De wet drukt simpel gezegd uit wat we allemaal vinden: seks moet gewenst zijn. Check daarom altijd of de ander ook seks wil door te letten op wat diegene verbaal, maar ook non-verbaal aangeeft. Kijk bijvoorbeeld naar expliciet verbaal of fysiek afhoudend gedrag, zoals ‘nee’ zeggen, huilen, wegduwen. Of non-verbale signalen of een passieve opstelling, zoals wegdraaien, niet bewegen, stilhouden, bevriezen of verstijven.

Meer houvast voor wie toch een nare ervaring heeft
Voor wie toch iets naars heeft meegemaakt, geeft de wet meer houvast voor een melding en eventueel een aangifte bij de politie. Bewijs, zoals sporen op het lichaam, camerabeelden en tekstberichten blijven noodzakelijk. Ook kunnen slachtoffers terecht voor hulp bij het Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp Nederland.

Over de campagne
De landelijke publiekscampagne informeert over de nieuwe wet en welke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vanaf 1 juli strafbaar zijn. Ook benadrukt de campagne dat seksueel contact altijd vrijwillig en gelijkwaardig moet zijn. Het bevestigt de maatschappelijke norm dat seksueel ongewenst gedrag onacceptabel is en draagt zo bij aan de preventieve werking van de wet. De campagne is de komende weken onder andere te zien via online en social advertising, digitale radio-inzet en outdoor-uitingen.

Meer informatie? Op metelkaartrekkenwedegrens.nl lees je meer over de wet, het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de campagne.

Back to top button