Nieuwe verlichting rondom de Nederlandse Hervormde Kerk in Siddeburen

Siddeburen – Op initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit in Siddeburen zal er binnenkort een aanvang worden gemaakt met de vervanging van de bedrading en lampen rondom de Nederlandse Hervormde Kerk in Siddeburen. In samenwerking met de Ondernemersvereniging Siddeburen-Steendam en de Nederlandse Hervormde Kerk is er gekeken naar mogelijkheden de oude, storingsgevoelige bedrading te vervangen.

De lampen die de kerk nu in het licht zetten gebruiken op jaarbasis aardig wat energie en worden vervangen door LED-lampen. Binnenkort vindt er een proefopstelling plaats van een LED-lamp om te beoordelen wat de lichteffecten zijn en bij een positief resultaat zullen de huidige lampen en de bedrading nog voor de zomervakantie worden vervangen. Door een subsidieaanvraag van de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit bij het Loket Leefbaarheid is een en ander in een stroomversnelling gekomen. Dankzij de toekenning van een behoorlijk bedrag aan subsidie voor dit project van het Loket Leefbaarheid kan een en ander nu worden uitgevoerd.

Back to top button