Nieuwe Beatrixhaven in de Eemshaven gereed

Eemshaven – Met de voltooiing van de toegangsweg naar de nieuwe kade, waar extra zware lading kan worden overgeslagen, zijn de maandenlange werkzaamheden in en om de Beatrixhaven nagenoeg afgerond. Een investering van ca. 25 miljoen euro komt hiermee ten einde. En daarmee is weer een nieuwe mijlpaal bereikt in de Eemshaven.

Met de totstandkoming van de ‘nieuwe’ Beatrixhaven is de goede positie van de Eemshaven als middelpunt in de offshore windindustrie verder versterkt. De terreinen rond het havenbekken zijn opgehoogd en geschikt voor nieuwe activiteiten, de toegangsweg is gereed en de extra zware lading kade ligt klaar voor gebruik. Ook het naastgelegen terrein achter de roro terminal is opgespoten met zand en kan nu in de markt worden gezet. Deze enorme zandvelden zijn een indrukwekkend gezicht, maar het is toch de bedoeling dat hier binnen afzienbare tijd nieuwe bedrijfsvestigingen ontstaan. Het gehele gebied is er voor ingericht en is er nu klaar voor!

Bijzondere windturbine
Op het terrein achter de roro terminal staat aan de westkant (op de locatie van de voormalige crossbaan) een windturbine die vervangen wordt door een testturbine van het offshore windenergiebedrijf 2-B Energy. Een opzienbarende turbine, want in tegenstelling tot de 90 turbines die al in de Eemshaven staan, bestaat deze turbine uit 2 rotorbladen met een diameter van 140 meter. De windturbine is een prototype en levert een vermogen van 6 MW. Na de testfase is het de bedoeling dat de turbines worden uitgerold op zee. Eind juli van dit jaar wordt er met de bouw begonnen.

Grote getallen
Bij de werkzaamheden aan de Beatrixhaven is 1.300.000 kubieke meter aan grond verzet, zowel nat (baggerwerk) als droog (graafmachines en vrachtwagens) en met het vrijgekomen zand is circa 50 hectare land (ongeveer 100 voetbalvelden) opgehoogd. En om nog maar even bij de grote getallen te blijven: er is 55.000 vierkante meter aan zinkstukken geplaatst en er is 60.000 ton steen in verschillende groottes gestort.Back to top button