Nieuwe afspraken over samenstelling bewoners van COA-locaties in Winsum en Uithuizen

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Uithuizen – Het COA heeft de gemeente gevraagd om nieuwe groepen vluchtelingen op te vangen in de
opvanglocaties in Winsum en Uithuizen. Het college heeft besloten om dat te doen. Dat betekent dat op korte termijn naast Afghaanse evacués en gezinnen met status, ook gezinnen in de asielprocedure en een kleine groep alleengaande reizigers opgevangen worden (maximaal 25 personen per locatie). Het totaal aantal vluchtelingen per locatie verandert niet, dit blijft 250 mensen per locatie.

Snellere doorstroming
De vraag van het COA komt voort uit het feit dat de huidige bewoners van de locaties in Winsum en Uithuizen sneller dan verwacht doorstromen naar een nieuwe woonplek. Gemiddeld wonen mensen twee
maanden op de locatie, vaak doordat zij bij een familielid die al in Nederland woont, of in een andere COA locatie verblijft, intrekken. Door deze snelle doorstroom van mensen kan het COA niet efficiënt gebruik maken van faciliteiten, zoals onderwijs en zijn de locaties niet optimaal bezet. Per locatie kunnen namelijk 250 vluchtelingen worden opgevangen. Met de uitbreiding van de nieuwe groepen kan Het Hogeland daarom een bijdrage leveren aan het landelijk tekort aan bedden voor asielzoekers in Nederland.

Zorgvuldige overweging
Deze uitbreiding is door het college zorgvuldig overwogen, rekening houdend met de behoefte aan meer stabiliteit bij het COA, het benutten van beschikbare bedden, openbare veiligheid en het behoud van onderwijsvoorzieningen. Het besluit van het college is vorige week besproken met omwonenden van beide locaties. Ook voerde de gemeente gesprekken met stichting Vluchteling Winsum en de stuurgroep Vluchtelingen de Dinge uit Uithuizen.

Back to top button