Nieuwe aanpak werkloosheid vijftigplussers

Den Haag – Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Het actieplan is samen met de sociale partners opgesteld.

Vijftigplussers zijn vitaler, leven langer en werken langer dan vroeger, maar als ze werkloos worden hebben ze twee keer zoveel kans op langdurige werkloosheid als jongeren. Kabinet, werkgevers en werknemers vinden dat zeer ongewenst. Vijftigplussers moeten hun kennis en capaciteiten volop in kunnen zetten.

Minister Asscher en de sociale partners willen op alle fronten obstakels bij het aannemen van vijftigplussers wegnemen. Dat doen ze door bestaand beleid te verbeteren en nieuwe maatregelen te introduceren. Zo krijgen mensen meer ondersteuning bij het vinden van werk op de steeds veranderende arbeidsmarkt en worden werkgever en de werkzoekende met elkaar in contact gebracht, zodat 50-plussers een eerlijke kans krijgen om werk te vinden. Om drempels voor werkgevers weg te nemen, gaat onder andere de leeftijd van de norisk polis omlaag naar 56 jaar. Werkgevers komen dan niet voor hoge kosten te staan als een werknemer langdurig ziek wordt.

Daarnaast komt er een campagne om de beeldvorming van vijftigplussers te verbeteren. Oud-international John de Wolf zal als boegbeeld van het actieplan hier een belangrijke rol in spelen. “De vijftiger van nu is een andere dan vroeger, die is fit, heeft werk- en levenservaring en werkt nog zeventien jaar”, stelt De Wolf. Het actieplan start in 2017 en loopt tot 2018. Het actieplan is opnieuw tijdelijk, de inzet is immers dat leeftijd steeds minder een rol gaat spelen bij het aannemen van mensen. Na 2018 zal op basis van een evaluatie van de aanpak en de arbeidsmarktsituatie van vijftigplussers worden bezien of en welke aanpak er verder nodig is. Er is 68 miljoen euro beschikbaar voor het plan.

Back to top button